Sponset
Ny behandling med immunterapi mot blærekreft: Lovende resultater!
En ny studie på såkalt adjuvant behandling av blærekreftpasienter viser lovende resultater. Adjuvant kreftbehandling betyr i praksis at man får en tilleggsbehandling etter kirurgi for å redusere risiko for tilbakefall. Igjen viser immunterapi seg meget effektivt i kampen mot kreft. Studien ble først publisert i New England Journal of Medicine i 2021 og omhandler adjuvant immunterapi etter … Continued
Elisabeth Thommessen
Sponset
Lever et aktivt liv med brystkreft med spredning
Elisabeth Thommesen har brystkreft med spredning. Det har ikke hindret henne i å ha et aktivt liv. Sommeren 2021 gikk hun Norge på tvers. Slettes ikke verst for en person i aktiv kreftbehandling. Det var i 2018 at Elisabeth kjente en klump i brystet. Da var hun 38 år. Hun gikk til fastlegen, men fikk … Continued
Olav Ljosne
Kreft
Hva er livskvalitet?
Det snakkes mye om livskvalitet: Oppslag i media, på sykehus, arbeidsplasser, skoler, blant leger og sykepleiere, legemiddelfirmaer, og myndighetene snakker om det. Dess flere, dess flere oppfatninger er det. Og pasientene da? Hva mener de? Ofte får man inntrykk av at livskvalitet er å komme på toppene i Lofoten, gå Birkebeineren eller reise langt. Såkalte … Continued
Sammen mot kreft
Norge kan bli best i klassen på kreftbehandling
Presisjonsmedisin, eller målrettet behandling, skal gi både mindre bivirkninger og bedre effekt enn tradisjonell kreftbehandling. I fremtiden vil dette trolig bli standard behandling for de aller fleste mennesker med kreft. Norge ligger langt fremme på forskning på behandling av kreft, og hvis alle drar i samme retning, kan vi bli best i verden. – Ved … Continued
Sponset
Nye screeningmetoder skal oppdage lungekreft tidligere enn før: – Det handler om å redde liv
Lungekreft er fortsatt den kreftformen som tar flest liv i verden. Et norskledet forskningsprosjekt skal finne nye metoder for tidlig diagnostikk og verktøy for screening.    – Lungekreft tar livet av 1.6 millioner mennesker i året, og det er den største årsaken til kreftdød, sier Oluf Dimitri Røe, overlege ved Kreftklinikken Sykehuset Levanger og professor ved … Continued