ct-scan
Kreft
PET/CT-undersøkelse: En viktig brikke i kreftbehandling
PET/CT-skanning gir en dypere og helhetlig innsikt i en kreftpasients tilstand. Metoden avbilder ikke bare kreftceller – den måler også hvor aktive de er.