Sammen mot kreft
Livet med nevroendokrin kreft
CarciNor er en landsomfattende frivillig organisasjon for alle berørt av nevroendokrin (NET) kreft, både pasienter, pårørende og andre interesserte. Vi arbeider for bedre livsvilkår for personer med NET-kreft og deres pårørende, vi støtter forskning på området og vi jobber med å skape økt oppmerksomhet om kreftdiagnosen. Mange NET-pasienter har store utfordringer. Vi ser at de … Continued