Lege og pasient ser på røntgenbilde
lungekreft
Store fremskritt i behandling av lungekreft
I dag får nesten alle lungekreftpasienter med spredning behandling med immunterapi. Mange har veldig god nytte av det, medisinene tåles godt, og gir stort sett få bivirkninger. – Vi er veldig glade for det store fremskrittet som har vært i behandlingen av lungekreft de siste årene, sier Åslaug Helland. Hun er spesialist i onkologi, forskningsleder … Continued
Sponset
Riktig medisin til rett tid
Kreft er en alvorlig sykdom som berører oss alle. Vi må angripe kreft fra mange forskjellige vinkler, og gjennom persontilpasset medisin kan vi skreddersy behandlingen tilpasset den enkelte pasient. – Første dokumenterte krefttilfelle går helt tilbake til 1500 år før Kristus i gamle Egypt, og i 460 år før Kristus, hadde Hippokrates en teori om … Continued
Kreft
Store fremskritt i behandlingen av brystkreft med spredning
Ny forskning og nye medisiner gjør at både livskvaliteten til pasienten og hvor lenge pasientene lever med metastatisk brystkreft er kraftig forbedret de senere årene. I 2021 fikk omtrent 4000 mennesker diagnosen brystkreft. Av disse er det noen som utvikler det som på fagspråket heter metastatisk brystkreft, eller på godt norsk; brystkreft med spredning. Det … Continued
Sponset
Har du langvarig hoste og slapphet? Gå til legen!
I 2020 ble det oppdaget rundt 13 prosent færre krefttilfeller enn året før. Lungekreft var en av disse kreftdiagnosene. Noen av symptomene på lungekreft, er de samme som ved covid-19, og det er viktig å gå til legen dersom man er i tvil. – Langvarig hoste og slapphet, er symptomer på lungekreft, men også på … Continued
Kreft
Alene med sin sykdom
Det er få mennesker som rammes av blodkreft i Norge. Blodkreftforeningen kjemper for en liten og spredt pasientgruppe. Både diagnostikk og behandling av sykdommen er komplisert. Nesten hver annen blodkreftpasient oppgir i en fersk undersøkelse i regi av Blodkreftforeningen at de i noen grad føler seg ensomme og isolerte på grunn av sykdommen. – De … Continued