kreftsvulst
Kreft
Sarkom – krefttypen som kan ramme hele kroppen
Sarkomer er en uensartet gruppe av kreftsykdommer. Den rammer ikke så mange, men er en kreftform som har overhyppighet hos barn og unge.