diabetes
Kontinuerlig vevsglukosemåling ved type 2-diabetes
1. Er kontinuerlig blodsukkermåling viktig ved diabetes? Kontinuerlige vevsglukosemålere er svært nyttige ved type 1-diabetes, og pasienter som trenger det får det uten ekstra kostnader. Slike målere har gjort hverdagen enklere for mange og har i stor grad erstattet måling av blodsukker med fingerstikk. Det er først og fremst til nytte når brukeren skal bestemme … Continued