Diabetes
Mange går med uoppdaget diabetes type 2
I Norge har vi rundt 300 000 pasienter med diabetes type 2. De fleste som får diagnosen, er over 65 år. Siden symptomene kan komme langsomt og snikende, går mange lenge med sykdommen før de får en diagnose. – Noen får symptomer og plager som kan skyldes høyt blodsukker, som at man blir ekstra tørst, … Continued
Diabetes
Nye medisiner mot hjertesykdom ved diabetes
Mange med diabetes type 2 har, eller er i risikosonen for å få, hjerte- eller karsykdom. Flere sliter også med overvekt. Nå har det kommet nye medisiner, som både reduserer overvekt, og risikoen for hjertesykdom. Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus, forteller … Continued
En som sjekker blodsukker
Diabetes
God blodsukkerkontroll er viktig
God blodsukkerkontroll er fundamentalt i behandlingen av diabetes og kan bidra til å redusere risikoen for diabetiske øye-, nyre- og nervesykdommer, og kanskje også hjerte- og karsykdommer.
Diabetes
Diabetes type 2 og hjertehelse
Innen 2045 antar man at én av ti kommer til å ha diabetes.1 Diabetes type 2 er mest utbredt, og 90 prosent av alle som har diabetes, har denne typen.1 Diabetes er en kronisk sykdom som gjør at kroppen ikke klarer å produsere insulin, eller ikke klarer å utnytte insulinet den produserer, noe som fører til … Continued
diabetes
Livet med diabetes
Mestring, det er det som er i fokus. Mestring når alt bare er dritt, og tallet lyser enten 15 eller 2 fra blodsukkerapparatet. Måleren skulle vist tall mellom 4 og 8. 15 er for høyt, og da kommer usikkerheten; hvor mange enheter skal jeg ta, tok jeg for lite hurtigvirkende, og hvor lenge er det … Continued