En som sjekker blodsukker
Diabetes
God blodsukkerkontroll er viktig
God blodsukkerkontroll er fundamentalt i behandlingen av diabetes og kan bidra til å redusere risikoen for diabetiske øye-, nyre- og nervesykdommer, og kanskje også hjerte- og karsykdommer.