Kåre Birkeland
diabetes
Større risiko for hjerte- og nyresvikt hos diabetespasienter
En ny studie viser at hjerte- og nyresvikt er hyppige komplikasjoner til diabetes. Risikoen for å utvikle hjertesvikt som første komplikasjon, er dobbelt så vanlig som risikoen for å utvikle hjerteinfarkt hos denne pasientgruppen.