Home » Diabetes » Diabeterelatert bekymring og stress kan svekke egenbehandlingen
Sponset

DiaPROM er et prosjekt som setter fokus på det å leve med type 1 diabetes. Resultater viser at flere voksne med diabetes opplever mye bekymring og stress rundt egen sykdom.

– Tall fra prosjektet viser at 22 prosent har høy grad av bekymring og stress blant annet for fremtiden og risikoen for komplikasjoner i hjerte/kar, øyne, nerver og nyrer. En av fem synes diabetes tar for mye energi i hverdagen. Høyt bekymrings- og stressnivå er vist å påvirke glukosereguleringen negativt, sier Anne Haugstvedt.

Anne Haugstvedt 

Prosjektleder og professor, HVL

Gode retningslinjer må på dagsordenen

Prosjektleder og professor Anne Haugstvedt ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og postdoktor Ingvild Hernar ved HVL og Haukeland Universitetssjukehus er begge medlemmer i DiaBEST forskningsgruppe. Begge jobber også med utdanning av diabetessykepleiere.

Målet med prosjektet, som gjøres i samarbeid med Norsk diabetesregister for voksne, er å se nærmere på psykososiale sider ved det å leve med type 1 diabetes. I 2021 besvarte mer enn 10 000 personer spørreskjema om dette.

– Ingen andre forskningsstudier har tidligere publisert slike data fra så mange voksne med type 1 diabetes. Resultatene tyder på at mange lever godt med sykdommen, men at om lag 20 prosent strever. Per i dag eksisterer det ikke gode retningslinjer og rutiner for å ta vare på de som strever, forteller Hernar.

Ingvild Hernar 

Postdoktor, HVL og Haukeland Universitetssjukehus

DiaBEST

DiaBEST studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer. Vi kombinere intervjudata og pasient-rapporterte data i forskningen vår.

Aldri fri fra sykdommen

Til tross for bedre behandlingsmuligheter, opplever fortsatt mange at diabetes tar for stor plass i hverdagen og at de bekymrer seg mye.

– Det å leve med diabetes oppleves veldig ulikt. De som for eksempel kjenner at blodsukkeret begynner å bli lavt, har det lettere i hverdagen og har lavere grad av bekymring enn de som ikke kjenner slike symptomer, sier Hernar og legger til at de yngste voksne og de som har hatt diabetes kortest opplever mest bekymring og stress.

– Vi håper prosjektet kan bidra til at diabetesrelatert bekymring og stress blir satt mer tydelig på agendaen. Mer kunnskap kan bidra til bedre håndtering av utfordringene, avslutter Haugstvedt.

FAKTA

DiaBEST forskningsgruppe, ledet av professor Marjolein M. Iversen, studerer hvordan personer med diabetes og andre kroniske sykdommer opplever sin hverdag og løser daglige behandlingsutfordringer.

DiaPROM – et prosjekt hvor det brukes spørreskjema om psykososiale aspekter for å bedre kvaliteten på oppfølgingen av voksne med type 1 diabetes.

Marjolein M. Iversen

Forskningsgruppeleder og professor, HVL

 Av Cathrine Naglestad

Neste artikkel