Hjernen og nervesystemet
Behov for rådgiving etter hjerneslag
Hvert år rammes om lag 12 000 nordmenn av hjerneslag. Men hva skjer etter slaget? – Behovet for informasjon og rådgiving er stort, sier Bente Endresen. Endresen, som er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo, likeperson for LHL på telefon og organisator av lokale likepersontjenester i hovedstaden, gir oss en innføring i hva som er viktig å … Continued