Hjernen og nervesystemet
Behov for rådgiving etter hjerneslag
Hvert år rammes om lag 12 000 nordmenn av hjerneslag. Men hva skjer etter slaget? – Behovet for informasjon og rådgiving er stort, sier Bente Endresen. Endresen, som er styremedlem i LHL Hjerneslag Oslo, likeperson for LHL på telefon og organisator av lokale likepersontjenester i hovedstaden, gir oss en innføring i hva som er viktig å … Continued
Hjernen og nervesystemet
Enorm gevinst ved å satse på hjernehelse ved migrene
Migrenehodepine, rygg- og nakkesykdom rangeres av WHO som de tre som gir størst invaliditet for personer opptil 50 år. Deretter blir de forbigått av en annen hjernelidelse – Alzheimer. Migrenepasienter uten hodepine er friske og arbeidsføre. Ny behandling skreddersydd for de sykeste migrenepasientene gir raskt mange flere hodepinefri dager. Kun halvparten av migrenepasientene har fått riktig … Continued
Hjertesviktt
Sponset
Blodprøven som oppdager hjertesvikt
En enkel blodprøve kan gi svar på om du har hjertesvikt eller ikke. Dersom du har symptomer på hjertesvikt, kan du hos fastlegen få tatt en enkel blodprøve for å utelukke eller påvise hjertesvikt. Testen, som heter NT-proBNP, er en norsk oppfinnelse og analyseres på de fleste norske sykehuslaboratorier. Den er også i bruk i … Continued
Hjernen og nervesystemet
Nye behandlingsmetoder for Parkinson
Parkinson sykdom skyldes gradvis ødeleggelse av hjerneceller og fører til skjelvinger, stivhet og dårlig koordinasjon. Nye behandlingsmetoder gir nå lovende resultater på den uhelbredelige sykdommen.
Hjernen og nervesystemet
Nye muligheter innen hodepinebehandling
Hodepinesykdommer er blant de vanligste årsakene funksjonsnedsettelse i befolkningen, og har stor innvirkning både på samfunnet og den enkelte som rammes. Migrene er den vanligste hodepinetypen som gjør at personer trenger legehjelp.