Blodsykdommer
Mer aktiv bruk av kliniske studier
Blodkreftsykdommer som leukemier og andre blodkreftsykdommer behandles i hovedsak med medisin. Stråling benyttes for behandling av skjelettet, og i tilfelle der pasientene har redusert produksjon av blod og blodplater benyttes blodoverføringer. Faktisk er blodkreftpasientene de største forbrukere av blod ved landets sykehus. Tilgang på medisin er viktig for pasienter og leger. Selv om flere typer blodkreft ikke … Continued
Blodsykdommer
En tungrodd prosess
Olav Ljøsne er leder i blodkreftforeningen. Han mener Beslutningsforum, slik det fungerer i dag, ikke er noen bra løsning.
Blodceller
hemofili
Dette kjennetegner to av de vanligste blødersykdommene (infografikk)
En blødersykdom er en arvelig sykdom, hvor blodets evne til å koagulere er nedsatt. I Norge er hemofili (en sykdom som rammer kun menn) og von Willebrands sykdom (som kan oppstå både hos menn og kvinner) de to aller vanligste tilfellene.
Marit Nøst og Inger Margrethe Landsverk
Kreft
Livet med en sjelden type blodkreft
Marit Nøst (53) og Inger Margrethe Landsverk (54) lever med en sjelden form for blodkreft som kalles myeloproliferativ sykdom (MPN).
Bloddonasjon
Blodsykdommer
Blodbankene trenger flere menn
70 prosent av Norges blodgivere er kvinner. Derfor er landets 72 blodbanker ute etter flere menn. Spesielt unge menn oppfordres til å melde seg.