Sponsored
Å være blodgiver handler om å redde liv
Sykehusene har et stort behov for blod når de skal behandle pasienter. Siden blod har kort holdbarhet og ikke kan lages, men må gis, er det viktig at vi har nok blodgivere.