Dame på laboratorium
Blodsykdommer
Bedre rammebetingelser ville gitt bedre resultater
I løpet av de siste 20 årene har det skjedd en formidabel utvikling i den medisinske behandlingen for pasienter med benmargskreft og blodkreft, men resultatene kunne vært mye bedre enn de faktisk er.
Sponset
Å være blodgiver handler om å redde liv
Sykehusene har et stort behov for blod når de skal behandle pasienter. Siden blod har kort holdbarhet og ikke kan lages, men må gis, er det viktig at vi har nok blodgivere.
hemofili
Medisinens labyrint
Veien fra forskning, via utvikling, og til slutt til godkjenning og bruk av et legemiddel er lang, kostbar og krevende. Å utvikle et legemiddel tar lang tid, og mange faktorer og vurderinger skal til for godkjennelse. Bare forsknings- og utviklingsprosessen, hvor legemiddelet blant annet testes i omfattende kliniske studier, tar omtrent 15 år. Den lange … Continued
Trude Wetaas
Kreft
Trude og Mette lever med kronisk lymfatisk leukemi: Små gleder er blitt større
Trude Wetaas og Mette Gunnari lever begge med Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Det å leve med en kronisk kreftsykdom har lært dem å bruke de gode dagene godt.
Sykehus
Blodsykdommer
Myelomatosebehandlingen blir stadig bedre
Det har skjedd en rivende utvikling innen behandling av benmargskreft, og utvalget av nye medisiner gir legene større spillerom. Det har gitt resultater og behandlingsformene er i kontinuerlig forandring.