Home » Blodsykdommer » Å være blodgiver handler om å redde liv
Sponset

Sykehusene har et stort behov for blod når de skal behandle pasienter. Siden blod har kort holdbarhet og ikke kan lages, men må gis, er det viktig at vi har nok blodgivere.

Cirka halvparten av alt blod som gis går til behandling av kreftpasienter, men behovet for blod er også stort i forbindelse med ulykker, brannskader, ved operasjoner, fødsler og behandling av pasienter med ulike blodsykdommer.

– Det er utfordrende for blodbankene dersom de ikke har et stort nok blodgiverkorps som kan gi dem det blodet de trenger. Det finnes ingen erstatning for blod, og siden blod heller ikke kan fremstilles kunstig er det veldig viktig at vi har mange nok blodgivere som vil gi blod, sier Elizabeth Salas Andreassen som er seniorrådgiver for Røde Kors Blodprogram.

Bli blodgiver – redd liv

Vil du gi blod?

Det er enkelt å bli blodgiver. Man kan enten melde seg via nettsiden GiBlod.no eller ved å ta direkte kontakt med nærmeste blodbank eller blodbuss. Etter en stund vil du bli kontaktet og innkalt til en blodgiversamtale og til å ta nødvendige blodprøver for å sjekke at du er egnet til å bli blodgiver.

Elizabeth Salas Andreassen

Seniorrådgiver, Røde Kors Blodprogram

Foto: Privat

– Det er trygt å gi blod i Norge. Blodbankenes høyeste prioritet er å beskytte liv og helse til den som gir og den som mottar blodet, fortsetter Salas Andreassen.

Har man oppholdt seg utenfor Norge, kan man få karantene før man kan gi blod. Dette gjelder også for dem som allerede er blodgivere. Det er blodbanken som vurderer og godkjenner blodgivere.

Noen få ganger i året

Å gi blod tar omtrent en halv time inklusiv blodgiversamtale, tapping og en liten hvilepause på cirka et kvarter etter at blodet er gitt. Denne hviletiden er lagt inn for å se at alt går bra med deg før du forlater blodbanken. Som blodgiver gir du en halv liter blod hver gang, og du kan maksimalt gi blod fire ganger i året, men i gjennomsnitt gir blodgiverne blod to ganger årlig.

– Å gi blod er en relativt enkel ting å gjøre, men for pasientene kan blod eller ikke blod bety forskjellen på liv og død. Nettopp derfor er dette så viktig, og den halve literen du gir kan redde tre liv, avslutter Salas Andreassen.

Bli blodgiver – redd liv

Av Tom Backe

Neste artikkel