Kroniske sykdommer
Legemiddelberedskapen sikres
Norsk legemiddelberedskap trappes opp for å være forberedt på en potensiell mangelkrise. Norske helsemyndigheter har som svar på tiltale fra blant annet LMI og The Life Science Cluster nå inngått en avtale med tre av de største legemiddelgrossistene om utvidelse av beredskapslagrene, og ber dem nå å kjøpe inn legemidler som er viktige i allmennhelsetjenesten … Continued