Home » Kroniske sykdommer » Nytt liv med stimulator-behandling
Sponset

Ann Karin Sæther har levd med nervesmerter i den ene armen i 17 år. Livet har kun dreid seg om smerter og smertebehandling. Da hun for fire år siden fikk operert inn en ryggmargsstimulator, ble hverdagen snudd helt på hodet, og livet ble plutselig verdt å leve.

– Det er helt fantastisk. Jeg har ikke vært så frisk som jeg er nå på 17 år. Jeg kan kjøre bil oftere, jeg sitter i kommunestyret og fylkesstyret, og det er jeg som styrer livet mitt – ikke smertene og behandlingene, sier Sæther.

Sæther er født med et hemangiom, eller et fødselsmerke, på den ene armen. Hemangiomet begynte å vokse innover, og lagde svulster på blodårene. Da Sæther var 14 år gammel, bestemte legene seg for å operere. To hovednerver i armen ødelagt under operasjonen. Etter ytterligere elleve operasjoner, endte Sæther opp i det hun selv kaller et smertehelvete.

Ble raskt mye bedre

– De siste 17 årene har jeg vært innlagt på sykehuset hver tredje til fjerde uke for å få intravenøs smertebehandling. Medisinene jeg har fått har vært sterke, og jeg har levd i en dop-boble. Det har ikke vært noe liv, sier Sæther.

I dag er Sæther 50 prosent smertefri. Hun har ikke vært inne på sykehuset for intravenøs smertebehandling siden hun fikk operert inn stimulatoren.

– Hadde jeg fått tilbud om denne behandlingen for 17 år siden, kunne jeg helt sikkert ha vært i jobb. Jeg er snart 60 år, så for meg er det for sent, men jeg håper andre ikke trenger å vente like lenge, sier hun.

Elektroder ved ryggmargen

Ved behandling med ryggmargsstimulator, legger man en tynn elektrode inn epiduralt med en nål gjennom huden. Elektrodene blir liggende i nærheten av ryggmargen. Det er snakk om et mindre kirurgisk inngrep i lokalbedøvelse med lav risiko.

– Så setter man strøm på de aktuelle punktene langs elektrodene. Strømmen virker som motild mot smertene. Pasienten får også operert inn et lite batteri under huden, og får en fjernkontroll der de selv kan styre styrke og type strømstimulering, sier Audun Stubhaug, professor ved Ullevål universitetssykehus.

Batteriet varer som regel i ett til fem år før det må byttes. Det finnes også oppladbare batterier som varer opp til ti år.

Audun Stubhaug, professor ved Ullevål universitetssykehus. Foto: Eli Synnøve Gjerde, OUS

Virker på mange typer smerter

Ryggmargsstimulering brukes oftest hos pasienter som har hatt prolaps i rygg eller nakke som er plaget av nervesmerter i ben eller armer. Pasienter med nervesmerter etter skader og operasjoner i ben eller armer, og pasienter med smertefull polynevropati, for eksempel på grunn av diabetes, er også aktuelle for behandlingen. Videre kan pasienter med komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS) oppnå smertelindrende effekt.

Pasienter med angina pectoris, som ikke responderer på annen behandling, er en annen gruppe som ofte har god nytte av ryggmargsstimulering. I tillegg kan enkelte pasienter med perifer karsykdom respondere positivt på denne behandlingsformen.

Et verktøy

– Det jeg syns er så fint med ryggmargsstimulatoren, er at den gir pasienten et verktøy de kan lære å bruke selv. Mange smertepasienter har symptomer som kommer og går, og kan regulere stimulatoren i takt med symptomene, sier Stubhaug.

Liten effekt av medikamenter

Sozaburo Hara er spesialist i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital. Han forteller at mange smertepasienter går på sterke medisiner, men at effekten er marginal.

– Vi vet at sterke medisiner ikke har god nok dokumentert effekt på kroniske nervesmerter. Likevel fortsetter en del å ta medisinene, kanskje fordi de føler at det er det eneste de har, sier Hara, som leder en forskningsgruppe som skal se på effekten av ryggmargsstimulering.

Sozaburo Hara, spesialist i nevrokirurgi ved Nevrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital. Foto: privat

Spennende forskning

– Ryggmargsstimulator har vært gjenstand for forskning i lang tid, men kvaliteten på forskningen har ikke vært bra. Dette skyldes blant annet tekniske begrensninger forbundet med den tradisjonelle typen stimulator. Med de nye stimulatorene kan vi, med pasientenes samtykke, veksle mellom å slå av og på uten at de kjenner om de mottar stimulering eller ikke. Dette gir bedre muligheter til å studere sammenhengen mellom smerteopplevelsen og virkningen av stimuleringen, sier Hara.

I dag er de fleste som får tilbud om ryggmargsstimulator på St. Olavs hospital pasienter med kroniske ryggsmerter etter ryggoperasjoner. Hara håper de i fremtiden kan tilby behandlingen til andre pasientgrupper også.

Fakta

Her kan man få behandling med ryggmargsstimulator:
Oslo universitetssykehus
Stavanger universitetssykehus
St. Olavs hospital
Smerteterapeuten (Privatklinikk)

Foreningen for kroniske smertepasienter (FKS)
– FKS er en landsdekkende forening for mennesker med kroniske smerter, pårørende og venner, samt andre interesserte.
– FKS arbeider mot politikere og helsemyndigheter for å bedre livssituasjonen for mennesker med kroniske smerter.
– FKS holder seminarer for medlemmene: Å leve med smerter, hvordan få våre nærmeste til å forstå, formidle informasjon om rettigheter, behandling og så videre.
– FKS har likepersontjeneste og arrangerer årlige behandlingsreiser.
– Lokalavdelingene er aktive med temakvelder, møter med sosiale sammenkomster, kurs og seminarer.
– FKS har pasienter med god erfaring ved bruk av smertestimulator som smertelindring.
– FKS har hjemmeside kroniskesmerter.no og Facebook-sider. Telefon: 46770668.

Av Marte Frimand

Neste artikkel