ung ufør
Hva vil det si å være ung ufør?
Uføretrygd skal støtte de som mister arbeid og inntekt grunnet skade eller sykdom. Ordningen favner alle, selv unge uføre som mangler et godt beregningsgrunnlag.