Home » Folkehelsen » Vær en motvekt
Folkehelsen

Vær en motvekt

Det er lett å bli motløs ovenfor massemedia og sosiale mediers påvirkning, og mange føler på en maktesløshet i forhold til hvordan barn og unge blir påvirket av usunne og uoppnåelige kroppsidealer. Men gjennom å være bevisst vår egen påvirkningskraft som voksne rollemodeller, kan vi skape gode forutsetninger for barn og unge når de skal møte dette presset.  

Nære voksne kan spille en formativ rolle med tanke på kropp og utvikling av kroppsbilde. Tanker, holdninger og adferd en er vokst opp med knyttet til kropp og mat, vil påvirke barnets fremtidige tanker og holdninger knyttet til disse temaene. Voksne rollemodeller kan påvirke både direkte og indirekte. Direkte gjennom å kommentere barnets vekt, utseende og matinntak, eller indirekte gjennom måten en selv opptrer når det gjelder kropp, mat og vekt.

Negativt kroppssnakk

Nedsettende kommentarer om egen eller andres vekt, kropp og fasong – betegnes som negativt kroppssnakk. Fenomenet har blitt en vanlig del av dagligtalen vår, og kommentarer knyttet til egen kropp sitter ofte løst. Undersøkelser gjort av matvareprodusenten Mills viser at hele en av tre foreldre snakker negativt om mat og kropp mens barna hører på.

Du kan være en motvekt

Hvilke holdninger du kommuniserer, både direkte og indirekte, påvirker barn og unges oppfatning av hva som er riktig og ikke i forhold til egen kropp. Og ikke minst påvirker du i hvilken grad egenverdi knyttes opp til kroppens utseende.

  • Vær bevisst hvordan du kommuniserer om dine egne, andres eller ditt barns matvaner, kropp eller vekt. 
  • Fokuserer på matens funksjon og betydning – heller enn hva som er sunt og usunt.
  • Snakk om hva kroppen kan gjøre og hva som er bra med den – fremfor hvordan den ser ut.
  • Snakk om andre ting enn kropp. Sett fokus på indre verdier og egenskaper.

Av: Cathrine Nitter og Nina Hvidsten, ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser

Neste artikkel