kvinne med rosa sløyfen
Kvinnens helse
Sammen i kampen mot brystkreft
I 30 år har Brystkreftforeningen jobbet for å hjelpe brystkreftpasienter. – Det begynte som en besøkstjeneste der brystkreftopererte besøkte nyopererte på sykehusene, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.  I dag har Brystkreftforeningen 15 000 medlemmer og 56 lokalforeninger rundt om i hele Norge. Likepersonsarbeid står sentralt – Det vi jobber mest med, er å … Continued