kvinne med rosa sløyfen
Kvinnens helse
Sammen i kampen mot brystkreft
I 30 år har Brystkreftforeningen jobbet for å hjelpe brystkreftpasienter. – Det begynte som en besøkstjeneste der brystkreftopererte besøkte nyopererte på sykehusene, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne.  I dag har Brystkreftforeningen 15 000 medlemmer og 56 lokalforeninger rundt om i hele Norge. Likepersonsarbeid står sentralt – Det vi jobber mest med, er å … Continued
Sponset
Kreftgåten
«Den grunnleggende, biologiske forklaringen på kreft er like enkel som den er fryktinngytende – det starter med én enkelt celle som slutter å oppføre seg som den skal.» Bokomtale Kreft er vår største folkesykdom. I denne boken får du vite alt du trenger for å forstå hva kreft faktisk er og hvordan vi behandler den. … Continued
helse
Dette er god helse for meg
Q&A: Hva er egentlig «god helse»? Vi har spurt Isabelle Ringnes, Vendela Kirsebom og Lisa Tønne hva de betegner som god helse og hvilket tiltak de ville iverksatt for kvinnehelsen om de fikk velge fritt. Isabelle Ringnes, gründer og produktsjef EqualityCheck.it: 1. Hva er god helse for deg? Det ligger så mangt i det å … Continued
Overvektige kvinner på stranden
Kvinnens helse
Hjertesukk for kvinnehjerter
Et hjerte er ikke bare et hjerte. Vi har friske hjerter og syke hjerter. Vi har også kvinnehjerter og mannehjerter. Forskning har slått fast at hjerte- og karsykdom er hovedårsaken til dødsfall i Norge i dag.
Kvinnens helse
Savner forskning på kvinnehelse
Vi vet mye mindre om helsen til kvinner enn om helsen til menn. Betyr det at kvinner får et dårligere helsetilbud enn menn? Det spørsmålet stiller Linda Marie Rustad seg. Hun er direktør ved Kilden kjønnsforskning.no. Kilden er et nasjonalt kunnskapssenter som fremmer kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning. – Studier viser at vi mangler kunnskap … Continued