Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Sliter med å rekruttere gynekologer
Kvinnens helse

Sliter med å rekruttere gynekologer

kvinne hos en gynekolog
kvinne hos en gynekolog
Norsk gynekologisk forening er en fagmedisinsk forening med 1 200 medlemmer. Foto: Getty Images

Selv om det på landsbasis er nok gynekologer i Norge, er det mangel på dem i distriktene.

Norsk gynekologisk forening er en fagmedisinsk forening med 1 200 medlemmer. 

– Vi jobber med det faglige innholdet i gynekologi og obstetrikk, altså kvinnesykdommer og fødselshjelp, sier styreleder, Ragnar Kvie Sande. 

Ragnar Kvie Sande, Styreleder i Norsk gynekologisk forening

Ragnar Kvie Sande

Styreleder i Norsk gynekologisk forening

Foreningen bidrar med å tilrettelegge det faglige innholdet i spesialistutdanningen og har ansvar for de nasjonale veilederne innenfor faget. I tillegg samarbeider de med Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet når det er behov for fagkompetanse.

Mangel på gynekologer i distriktene

En av utfordringene i dag, er skjevfordelingen av gynekologer. Dette skaper problem for de mindre sykehusene ute i distriktene som sliter med å rekruttere gynekologer og derfor tvinges til å leie inn dyre, utenlandske vikarer.

– I utgangspunktet er det ikke gynekologmangel i Norge, men vi har problem med å motivere folk til å bosette seg og arbeide ved mindre sykehus, sier Sande.

– Vi jobber med det faglige innholdet i gynekologi og obstetrikk, altså kvinnesykdommer og fødselshjelp, sier styreleder, Ragnar Kvie Sande. 

For å motivere nyutdannede leger til å søke jobb i distriktene, mener Sande at mindre sykehus bør satse mer på utdanningsstillinger. Slike stillinger er ettertraktede blant nyutdannede som ønsker å spesialisere seg.

– Det tar fem til ti år å bli spesialist, og i den tiden må du jobbe ved et sykehus og du må ha kurs. Hvis du får flere slike stillinger ved mindre sykehus, vil du få folk som er utdannet ved egen institusjon, sier Sande. 

Og selv om en del av disse flytter når de er ferdigutdannet, vil allikevel en del av de bli værende. 

– Den kontinuiteten og det fagmiljøet du får med faste leger ved små sykehus kan ikke overvurderes, sier Sande.

Sårbare grupper havner bakerst i køen

Gynekologi og obstetrikk er et stort fagfelt som i tillegg til kvinnesykdommer, svangerskap og fødsler, omfatter kreftbehandling, blødningsforstyrrelser og urinlekkasje. Dette kan skape budsjettproblemer, og da må man prioritere. 

– Da får du framsteg for ei gruppe, for eksempel gravide, som fører til dårligere tilbud for andre, for eksempel kvinner med urinlekkasje. Og inkontinente kvinner går ikke i fakkeltog. Det en gruppe som lider i stillhet, sier Sande.

– Jeg synes det er viktig å snakke om disse kvinnene som ingen løfter fram. Selvfølgelig skal vi gjøre hva vi kan for kreftpasienter og gravide, men må det gå på bekostning av disse? avslutter Sande.

Tekst: Sissel Nilsen

Next article