overgrep
Kunnskap gir trygghet
For å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, er det nødvendig at barn selv har kunnskap. Da trenger de modige voksne som tør å snakke om temaer det kan være vanskelig å ta opp. – Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og for å forebygge er det viktig … Continued