Home » Psykisk helse » Den skjulte straffen
Sponset

Å leve med en vanskelig del av livet som en hemmelighet, kan være en stor belastning. Å komme sammen med andre som har liknende erfaringer kan være svært viktig for den psykiske helsen.

Når et familiemedlem begår en straffbar handling og kommer i fengsel fører det ofte til store konsekvenser for familien. Dårlig økonomi, knappe muligheter for kontakt med den som soner og redusert helse er blant konsekvensene som kan ramme pårørende. Opplevelsen av skyld og skam gjør at mange velger å holde fengslingen skjult for omgivelsene.

Hvordan familien håndterer situasjonen kan variere blant annet ut fra forhold som type lovbrudd, lengde på dom og nærhet i relasjon. Mens noen er åpne om situasjonen, velger andre å isolere seg fordi de er redde for hvilke reaksjoner de kan få.

Hanne Hamsund

Daglig leder i For Fangers Pårørende (FFP)

Støtte fra andre

Mange som tar kontakt med FFP er i stor krise. Det å kunne snakke med en rådgiver hos FFP eller å møte andre pårørende kan være av stor betydning. Ikke minst kan barn føle seg veldig alene om å ha en mamma eller pappa i fengsel. Men også for voksne pårørende kan det å dele erfaringer og å få råd og støtte fra andre være til uvurderlig hjelp, og for noen helt avgjørende for å mestre situasjonen. Selv om det de opplever av mange beskrives som uvirkelig og vanskelig, forteller også mange at de etter hvert klarer å få hverdagen til å fungere og til en viss grad akseptere situasjonen.

En mor beskriver på denne måten betydningen av å møte andre i en likende situasjon i FFPs gruppe for foreldre til innsatte: – Sønnen min har gjort fæle ting, men jeg er mammaen hans. Jeg fordømmer det han har gjort, men med dere får jeg «lov» til å være mamma og glad i han også.

For Fangers Pårørende (FFP)

Landsdekkende støtte- og interesseorganisasjon for pårørende som har et familiemedlem som gjennomfører straff i fengsel eller i samfunnet.

– Gir støtte og råd gjennom telefon, e-post og chat.
– Samtaler med rådgiver i våre lokaler i Oslo og Trondheim.
– Arrangerer aktiviteter, treff og grupper for pårørende.
– Har tilbud for barn og unge i FFP Ung.
– Driver informasjons- og påvirkningsarbeid overfor kriminalomsorgen oghjelpeapparatet.
– FFPs ansatte har lang erfaring, fagbakgrunn og taushetsplikt.
– Alle våre tilbud er gratis.

Les mer på ffp.no eller ta kontakt med oss på telefon 22 11 41 30

Av Hanne Hamsund, daglig leder i For Fangers Pårørende (FFP)

Neste artikkel