Skip to main content
Home » Psykisk helse » Psykisk helse på programmet
konferanse

Psykisk helse på programmet

Foto: Knut Ivar Aarstein

Hva er de viktigste faktorene å ta hensyn til når man skal hjelpe unge med psykiske lidelser å få fotfeste i arbeidsmarkedet? Hvordan hjelpe mennesker med rusproblemer? Hva kan vi gjøre for mennesker med traumelidelser og autismespekterforstyrrelser?

Konferansearrangøren Jobbaktiv har kanskje en noe uvanlig samling ansatte. Både konferansebyggerne og de markedsansatte har helsefaglig bakgrunn. Årlig planlegger og arrangerer jobbfellesskapet mellom tretti og femti konferanser, først og fremst rettet mot ansatte innenfor helse, oppvekst og utdanning.

– I høst arrangerer vi blant annet Recoverykonferansen, 27.-28. november, som har fokus på bedringsprosesser, og troen på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser, forklarer Ragnar Hoff, som selv har bakgrunn som vernepleier.

– Vi har også Miljøterapikonferansen, 30.-31. oktober, på programmet, hvor blant andre psykologene Thore Langfeldt og Peder Kjøs, samt professor Aslak Syse skal holde innlegg. Her ser vi på problemområder de fleste miljøterapeuter møter i sin hverdag, sier Hoff.

Mange ulike konferanser

Ragnar Hoff opplyser videre at veldig mange lærere finner inspirasjon og lærdom gjennom Jobbaktiv sine konferanser. En av de aktuelle konferansene som gjennomføres neste år, 16.-17. mars, har fått navnet ADHD i skolen. Elevene kan ha veldig ulike utfordringer, fra de som forstyrrer undervisningen og de som ikke klarer å følge regler, til de som gjennom sin adferd kan bli «usynlig» for læreren. På tampen av 2019, 2.-3. desember, gjennomfører Jobbaktiv også konferansen Barn som pårørende.

– Hjelpeapparatet har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Likevel blir barna ofte glemt når en familiesituasjon er vanskelig, og når mamma, pappa eller søsken er alvorlig syke eller i en annen vanskelig livssituasjon. Dette er problemområder vi må ta på høyeste alvor, sier Ragnar Hoff.

Sammen med kollegene er han på stadig jakt etter forbedringsmuligheter og ny lærdom, gjennom nye konferanseideer.

– Kanskje er det noen der ute som vil hjelpe oss med tips og forslag til enda bedre konferanseopplevelser? avslutter Hoff spørrende. 

Mer om Jobbaktiv, konferansene og påmeldingslinker kan du finne på www.jobbaktiv.no.

Av Jobbaktiv

Next article