Sjeldne sykdommer
Mer individuell kunnskap
Helsedata og AI skaper et mer individuelt tilpasset helsesystem, som kan komme til gode for oss alle. Sjeldne sykdommer, eller sjeldne diagnoser, er noe få vet mye om. Det er nettopp derfor de er sjeldne. På verdensbasis finnes det rundt 7 000 ulike sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn … Continued