mats-henriksen
Sjeldne diagnoser
Trening og tøying ved hemofili
Hemofili er en blødersykdom der pasienten mangler en blodlevringsfaktor. Pasienter med hemofili kan få leddblødninger, og gjentatte leddblødninger kan gi leddestruksjoner. Derfor er tilpasset trening og tøying viktig for å styrke og stabilisere leddene.