Sjeldne sykdommer
Forskning, brukermedvirkning og helsekompetanse – et gyllent triangel
Blant de store helseutfordringene ligger en skjult utfordring for helse- og velferdssystemet, og samfunnet generelt: sjeldne sykdommer. Samlet sett rammer de 7000 ulike, sjeldne sykdommene en betydelig del av befolkningen. Helse- og velferdssystemet er organisert for å håndtere store sykdomsgrupper, og er ikke like godt rigget for å møte behovene til disse pasientene. Cystisk fibrose … Continued