Pål Andre Holme
hemofili
Med god behandling kan blødere leve som normalt
Et barn som fødes med hemofili vil være avhengig av medisiner gjennom hele livet. Med rett behandling vil det imidlertid kunne leve et tilnærmet like langt og aktivt liv som alle andre.