ADHD
Viktig å utrede for søvnforstyrrelse ved ADHD
Mellom 50 og 80 prosent av barn og unge med ADHD har en søvnforstyrrelse av ett eller annet slag. Lite søvn gir mange av de samme symptomene som ADHD, og kan forverre ADHD-symptomene. – Tenk deg hvordan vi blir når vi sover lite. Vi får kort lunte, er uoppmerksomme, får dårlig hukommelse og dårligere humør. … Continued