Sponset
Når livet aldri blir som før
Det er forsket lite på seneffektene etter kreftbehandling hos barn. Både sykdommen og behandlingen kan forsinke barnets fysiske, kognitive og motoriske utvikling, og gi psykososiale utfordringer. Oppfølgingen etter avsluttet behandling har vært lite i fokus, og forventningene både fra en selv og andre, om at livet skal bli som før, kan være vanskelig å møte. … Continued