Sponsored
Aktiv forskning og ny behandling gir resultater
Utviklingen av nye behandlingsformer har gitt blødere et tilnærmet normalt liv. Det forskes aktivt, og behandlingen er i ferd med å bli enda bedre. Det er få områder innen medisinen som har hatt en så rivende utvikling som vi har sett innen bløderbehandling. Hvis vi går hundre år tilbake, så var forventet levealder for en … Continued