Luft og lunger
Slik takler du KOLS
KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom - rammer i all hovedsak røykere. Jo flere som slutter å røyke, jo færre KOLS- pasienter vil vi få.