Luft og lunger
Unngå dårlig inneklima
Dårlig inneklima er helseskadelig, og kan forverre plager hos astmatikere og allergikere. Slik forbedrer du klimaet innendørs.