Luft og lunger
Søvnapnè kan være årsaken
Noen mennesker slutter å puste i korte perioder mens de sover, dette kalles for søvnapné. Hvis man får for mange pustestopp i løpet av en natt kan kroppen skille ut så mye stresshormoner at det blir farlig.