Skip to main content
idiopatisk lungefibrose

Viktig å få stilt diagnosen tidlig

Det kan være vanskelig å få stilt diagnosen idiopatisk lungefibrose, fordi symptomene er vanlige også ved mange andre lungesykdommer.
Luft og lunger

Slik takler du KOLS

KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom - rammer i all hovedsak røykere. Jo flere som slutter å røyke, jo færre KOLS- pasienter vil vi få.