idiopatisk lungefibrose
Viktig å få stilt diagnosen tidlig
Det kan være vanskelig å få stilt diagnosen idiopatisk lungefibrose, fordi symptomene er vanlige også ved mange andre lungesykdommer.
Luft og lunger
Slik takler du KOLS
KOLS - kronisk obstruktiv lungesykdom - rammer i all hovedsak røykere. Jo flere som slutter å røyke, jo færre KOLS- pasienter vil vi få.