Skip to main content
Home » Luft og lunger » Fikk kreftdiagnose etter gjentakende lungebetennelser
Kreft

Fikk kreftdiagnose etter gjentakende lungebetennelser

Hege-Synnøve Myreng Jakobsen
Hege-Synnøve Myreng Jakobsen
Foto: Martin Håndlykken

Vinteren for fem år siden hadde Hege-Synnøve Myreng Jakobsen fra Svalbard hatt fem lungebetennelser på et halvt år. Etter fjerde gangen slo det henne; det måtte skyldes kreft.

– Jeg fikk nesten ikke puste, og var ellers i god form, så jeg sa til legen at nå vil jeg du skal henvise til sykehuset i Tromsø, forteller hun.

I ettertid anslår hun at symptomene egentlig startet seks-syv år tidligere.

– Da fikk jeg plutselig noe jeg trodde var panikkangst, med hjerteklapp, og jeg ble rød i ansiktet.

Lite informasjon

På sykehuset fikk hun diagnosen NET-kreft i lungen, langsomtvoksende nevroendoktrin kreft, og hun ble operert bare uker senere, i april 2012.

På sykehuset fantes det en spesialist på NET-kreft, men NET-kreft i lungen hadde de kun vært borte i én gang tidligere. For å få tak i mer informasjon tok hun derfor kontakt med pasientforeningen CarciNor i Trondheim. Her fikk hun informasjon og møtte mennesker i samme situasjon.

– Det var veldig godt. Da skjønte jeg at det jeg opplevde var vanlig – den frustrasjonen jeg kjente på.

Kan leve lenge uten symptomer

– Dette er en undergruppe av kreft som utvikler seg i hormonproduserende celler. Den kan oppstå i alle organer, men er vanligst i lunge, mage og tarm, forteller Espen Thiis-Evensen, gastroenterolog og daglig leder ved Senter for nevroendokrine svulster på Rikshospitalet.

Du har to hovedtyper nevroendoktrin kreft; hurtivoksende og langsomtvoksende. Mens den hurtigvoksende typen anses som en av de mest aggressive krefttypene, kan den langsomtvoksende utvikle seg over lang tid.

– Den langsomtvoksende kan utvikle seg over mange år før symptomene oppstår. Symptomene kan være vage, som ved tørrhoste. Du kan også få lungebetennelser, eller i sjeldne tilfeller oppleve at du hoster opp blod, forteller Thiis-Evensen.

I tillegg kan kreftsvulsten slippe ut hormoner, som gir egne symptomer, som diare, episoder med ansiktsrødme, og astmalignende symptomer.

– Det er vanlig å gå lenge uten symptomer. Ofte oppdages kreften tilfeldig, ved at du får tatt røntgen av lungene av andre grunner og legen oppdager at det er noe som ikke skal være der.

– Jeg har det veldig bra. Jeg kommer jo ikke til å løpe maraton, og det tar litt lenger tid å gå i fjellet, men det er noe jeg kan leve med, sier Hege-Synnøve Myreng Jakobsen. Foto: Martin Håndlykken

Sjelden diagnose

I Norge blir mellom 60 og 65 pasienter diagnostisert med den langsomtvoksende lunge-NET-kreften årlig. Det er med andre ord en svært sjelden kreftform, men tallet er økende.

Behandlingen er helst å operere ut svulsten. Har kreften spredd seg er det ikke alltid man får operert, og behandlingen er da som regel medikamentell og skal hindre svulsten i å vokse videre. Leveutsiktene er svært gode, selv hos de som får påvist spredning. De kan leve i mange år.

– De fleste får heldigvis påvist denne kreftformen før den har spredd seg, og den kan kureres ved operasjon, forteller legen.

– De fleste får heldigvis påvist denne kreftformen før den har spredd seg, og den kan kureres ved operasjon, forteller Espen Thiis-Evensen, gastroenterolog og daglig leder ved Senter for nevroendokrine svulster på Rikshospitalet. Foto: Martin Håndlykken

Opererte en del av lungen

I dag er Jakobsen frisk. Hun kom seg raskt tilbake i jobb, og har det bra, til tross for at en del av lungen hennes måtte opereres bort.

– Jeg har det veldig bra. Jeg kommer jo ikke til å løpe maraton, og det tar litt lenger tid å gå i fjellet, men det er noe jeg kan leve med. Jeg ser ikke på det som noen hindring. Alt har jo gått veldig bra, tross alt.

Av Trine Solberg

Next article