Sponset
Skaper informerte pasienter og muliggjør persontilpassede behandlinger
Coremine Vitae jobber for at pasienter skal få kunnskap om sine behandlingsalternativer, og være mer delaktig i beslutninger om egen helse. Basert på pasientens medisinske historie, inkludert biomarkører og genetiske profil, finner de evidensbasert informasjon om standardbehandling, biomarkører, kliniske studier og utprøvende behandlinger som er aktuelle for den enkelte pasient. For et par år siden, … Continued