Skip to main content
Home » Persontilpasset behandling » Presisjonsmedisin innen kreft
Kreft

Presisjonsmedisin innen kreft

Pasienter med uhelbredelig kreft, etter standard behandling, kan i dag få undersøkt kreftcellene sine for å se om de har kjennetegn som gjør at målrettet behandling kan hjelpe dem. Foto: Getty Images
Pasienter med uhelbredelig kreft, etter standard behandling, kan i dag få undersøkt kreftcellene sine for å se om de har kjennetegn som gjør at målrettet behandling kan hjelpe dem. Foto: Getty Images

Siden 2021 har kreftpasienter fått tilgang til avansert kreftdiagnostikk på norske sykehus. Ved hjelp av bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet og en innsats fra sykehus over hele landet, er tilbudet gradvis bygget opp. Vi har gjennom dette arbeidet opparbeidet mye kompetanse innen presisjons-kreftmedisin.

Pasienter med uhelbredelig kreft, etter standard behandling, kan i dag få undersøkt kreftcellene sine for å se om de har kjennetegn som gjør at målrettet behandling kan hjelpe dem. På noen av de største sykehusene gjøres store gentester av kreftcellene, der over 500 gener analyseres for mulige forandringer. Etterpå diskuteres resultatene i et nasjonalt møte, der både pasientens egen kreftlege og eksperter innen ulike fagområder deltar. Dette er viktig for å kunne forstå resultatene best mulig, og for å kunne gi gode råd til den enkelte pasient.

Gro Live Fagereng

Rådgiver, Institutt for kreftforskning, OUS

Hege E G Russnes

Patolog, Leder InPreD, Leder Seksjon for eksperimentell patologi, OUS, Professor UiO

Kjetil Tasken

Leder, Institutt for Kreftforskning, Professor UiO

Sigbjørn Smeland

Onkolog, Klinikkleder i Kreftklinikken, OUS, Professor UiO

Åslaug Helland

Onkolog, Leder IMPRESS-Norway, Forskningsleder i Kreftklinikken, OUS, Professor UiO

IMPRESS-Norway

Samtidig med etableringen av avansert kreftdiagnostikk ble også en nasjonal klinisk studie igangsatt, IMPRESS-Norway. Denne studien er støttet av forskningsmidler fra helsevesenet, Kreftforeningen, og med legemidler fra ulike legemiddelfirma. Det betyr at firma gir gratis legemidler til pasienter som deltar i studien, hvor man har funnet visse typer genfeil i svulsten. Dette er et eksempel på et godt offentlig-privat samarbeid innenfor helseforskning. Da studien startet, hadde vi åtte legemidler tilgjengelig, noe som senere har økt til 24. Det er om å gjøre å ha flest mulig tilgjengelige legemidler, slik at flest mulig pasienter kan få behandling.

Alle sykehus i Norge med kreftavdeling deltar i studien. Pasienter kan derfor bli inkludert i studien og få behandling i studien på «sitt» kreftsykehus.

I løpet av de siste tre årene, har 1836 pasienter med avansert kreftsykdom fått sine svulster undersøkt for genetiske forandringer. Av disse har nesten en tredel fått mulighet til ny behandling.

Viktig kunnskap

I løpet av de siste tre årene, har 1 836 pasienter med avansert kreftsykdom fått sine svulster undersøkt for genetiske forandringer. Av disse har nesten en tredel fått mulighet til ny behandling, enten gjennom kliniske studier som IMPRESS-Norway, eller gjennom andre behandlingsprogram. Omtrent 45 prosent av disse har hatt nytte av behandlingen i minst 16 uker, og noen av disse har stått på behandling i over ett år. Dette er pasienter der standard behandling ikke lenger har effekt, så dette er selvsagt til nytte for de det gjelder.

I tillegg generer studien viktig kunnskap om hvilke pasienter som kan ha nytte av behandlingen, eller som ikke har nytte av behandling, til tross for at man finner genfeil. Mange pasienter har ikke genforandringer i svulsten som tilsier at de skal få behandling, eller de har ingen nytte av behandlingen, men de vet allikevel at alle steiner er snudd for å lete etter behandlingsmuligheter til dem.

Gjennom dette nasjonale løftet, ser vi at presisjonsmedisin innen kreft kan komme pasienter til nytte. Vi har også erfart et sterkt nasjonalt engasjement, der både store og mindre sykehus har deltatt i studien. Dette har vært viktig for å kunne tilby alle norske pasienter denne muligheten, og gjør den eventuelle behandlingen tilgjengelige for alle kreftpasienter.

Next article