Sjeldne sykdommer
Viktig å ivareta personer med sjeldne sykdommer
Sykdom kan ramme oss alle, gamle og unge, deg og meg. Legemiddelindustrien utvikler og leverer medisiner, helbreder og redder liv. Men hva med sykdommer som nesten ingen har og ingen vet hvordan helbrede? Her i Norge regnes en diagnose som sjelden når 1 av 2000 personer har den. Ofte er sykdommen medfødt, arvelig og kompleks, … Continued
Sjeldne sykdommer
Frambu arbeider bredt med sjeldne diagnoser
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser samler og utvikler kunnskap om rundt 450 sjeldne diagnoser og sprer denne til personer med diagnose, pårørende og fagmiljøer. – Vi jobber for at personer med sjeldne diagnoser og deres familier skal kunne leve et liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Det er grunnlaget for all virksomheten … Continued