Sponset
– Jeg hadde lyst til å gjøre en litt ekstrem reise
Glenn Råna har sykdommen ALS. Nylig var han på tur til Frankrike og Monte Carlo. En reise som er veldig krevende, selv for en frisk person. – Jeg hadde lyst til å vise andre funksjonshemmede, og da spesielt de med ALS, at man kan gjøre slike ting selv om man har begrensninger, så lenge man … Continued
Sjeldne sykdommer
Presisjonsmedisin for sjeldne sykdommer
Presisjonsmedisin handler om å gi medikamentbehandling basert på informasjon om genene til den enkelte pasienten, eller kreftsvulst. I stedet for å gi samme behandling til alle med lik diagnose, fordeler man pasientene inn i mindre grupper. Til og med ned til enkeltpasienter. Utvikling av legemidler gjøres via kliniske studier. Data samles inn under hele utviklingsforløpet … Continued
Sponset
Flere og flere får den nye diagnosen eosinofil øsofagitt
Eosinofil øsofagitt (EoE) er en kronisk betennelsestilstand i spiserøret. Denne tilstanden ble kjent for rundt 30 år siden, noe som gjør den til en ny diagnose i medisinsk målestokk. I tillegg til at man de siste årene har blitt mer oppmerksom på diagnosen, ser man også at det også er en økende forekomst. Denne artikkeln … Continued
Sponset
– Min CP tar aldri fri, uansett hvor hellige dagene er
Diagnosen er alltid med. – Jeg får liksom ikke lagt den fra meg, sier Mari med glimt i øyet. Hun er en av få som har BPA døgnet rundt. Mari Bjurgren (40) har cerebral parese, og er en av mellom 50 og 100 personer i Norge som har en helkontinuerlig BPA-ordning. Det vil si at … Continued
Sjeldne sykdommer
Nå skal navnet til Andrea leve videre gjennom Norges første barnehospice
I dag lever over 6000 barn med livsforkortende sykdommer. Andreas Hus blir et hjem utenfor hjemmet, som skal gi syke barn og deres familier helhetlig omsorg gjennom sykdomsforløpet – og i tiden etterpå. – Hospice har manglet i arbeidet med barnepalliasjon i Norge. Nå kan vi endelig gi omsorg og støtte til de som trenger … Continued