Sjeldne sykdommer
Mer individuell kunnskap
Helsedata og AI skaper et mer individuelt tilpasset helsesystem, som kan komme til gode for oss alle. Sjeldne sykdommer, eller sjeldne diagnoser, er noe få vet mye om. Det er nettopp derfor de er sjeldne. På verdensbasis finnes det rundt 7 000 ulike sjeldne diagnoser. I Norge regnes en diagnose som sjelden når færre enn … Continued
Sponset
Osteopater kan muskel- og skjelettplager
Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere – og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse. Medlemmer av Norsk Osteopatforbund har fire års helsefaglig utdanning fra Høyskolen Kristiania, … Continued