Mannens helse
På barrikadene for mannen
Odd Dahlsrud kjemper for mannen. Rettere sagt; mannens helse. Han startet «International Men’s Health Organisation» i 2019, og nå åpnes verdens første uavhengige forskningssenter i Bergen. Du som tror det er en likestillingskamp, må tro om igjen. Dahlrsrud engasjerer seg for helse uansett kjønn, men mannens helse har lenge vært oversett. Odd Dahlsrud gjør noe … Continued