Skip to main content
Home » Mannens helse » Vold mot menn i nære relasjoner
Sponset

Norges befolkning består av flere menn enn kvinner, likevel er det manglende kunnskap om vold mot menn i nære relasjoner.

Menn utsettes også for ulike former for vold. Samfunnet har behov for en ny teoretisk forståelse av vold, som i større grad tar hensyn til menn. En forståelse som innebærer at de tradisjonelle kjønnsmaktene modifiseres og suppleres. Den må vise at vold skjer i samkjønnede forhold, av begge kjønn i heterofile forhold, samt at det kan forekomme i alle deler av samfunnet.   

Vold- og overgrepslinjen kan kontaktes på tlf. 116 006 – hele døgnet, helt gratis og helt anonymt. Du kan også chatte på volinjen.no.   

Psykologisk overtak

Psykisk vold er den voldsformen som både kvinner og menn oftest utsettes for. Menn som har levd lenge i voldelige forhold med kvinner, forteller at kvinnene har et psykologisk overtak i relasjonen gjennom en rekke former for kontrollerende atferd. I slike forhold handler det ikke om fysisk overlegenhet, men vi vet likevel at forventet maskulinitet kan bidra til skam og skyldfølelse.

Høy terskel for å oppsøke hjelp

Mange voldsutsatte bagatelliserer volden og bruker lang tid på å erkjenne og bearbeide egne opplevelser. Det går ofte mange år før menn oppsøker hjelp, og noen holder det skjult livet ut. Mange strever med å identifisere seg med offerrollen, og kjenner på frykten for ikke å bli trodd. For å kunne betrygge og hjelpe, må vi erkjenne at den tradisjonelle mannsrollen er belastende for mange.

Husk at du kan utgjøre en forskjell – ved å rekke ut en hjelpende hånd til noen som har det vanskelig, uavhengig av kjønn.

Du er ikke alene

Til menn som blir utsatt for vold. Til menn som er bekymret for en kompis. Til menn som tenker «jeg burde holde ut litt til». Til menn som venter med å flytte til barna er voksne. Til menn med skyldfølelse for noe de ikke har ansvar for. Til menn som ikke vet hvem de kan snakke med. Du er fortsatt en mann. Du er mye mer enn et offer. Du fortjener å få hjelp.

Kontakt den nasjonale Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) på tlf. 116 006 – hele døgnet, helt gratis og helt anonymt. Du kan også chatte på volinjen.no.  

Av Martine Sorknes Ødegården

Next article