Skip to main content
Home » Mannens helse » To av tre som tar selvmord er menn
selvmordstanker

To av tre som tar selvmord er menn

Det er viktig at vi anerkjenner at menn håndterer følelser på en litt annen måte enn kvinner. Foto: Unsplash

I 2018 tok 674 mennesker sitt eget liv. Det er en kraftig økning fra 593 selvmord i 2017. Over to tredjedeler av alle selvmord skjer blant menn.

Unge menn, voksne menn, eldre menn. Ifølge forskere kan høyt selvmordstall blant menn skyldes en kombinasjon av ulike årsaker. Noe av forklaringen kan være at menn ofte bruker mer dødelige metoder, og at det er mer voldelig impulsivitet blant menn enn kvinner, også når det gjelder selvdestruktive handlinger. Det rapporteres også at menn er generelt dårligere til å oppsøke hjelp enn kvinner, noe som reduserer hjelpeapparatets og omgivelsenes mulighet til å hjelpe. Samtidig kan forventninger til mannsrollen bidra til at menn takler nederlag og skam på en annen måte enn kvinner.

Mannlige rollemodeller

Som løsning sies det gjerne at «menn må bli flinkere til å snakke om følelser». Det er for enkelt og legger alt ansvaret på menn. Kanskje vi som samfunn i større grad bør utforske betydningen av tilrettelegging for arenaer der menn kan identifisere seg med menn og deres måte å takle følelser på. Verdien av å ha mannlige rollemodeller der barn og unge oppholder seg, er heller ingen ny tanke. Det vil si at vi anerkjenner at menn håndterer følelser på en litt annen måte enn kvinner.

Sett ord på tankene

LEVEs erfaring med støttegrupper for menn, er at de – på lik linje med kvinner – ønsker å snakke om det vonde, men uten kvinner til stede som legger føringer for samtalen. Det er et viktig budskap å lytte til. For menn trenger å sette ord på selvmordstanker. Vi vet det kan bidra til å redusere tankenes destruktive kraft, som igjen kan gi livsnødvendig håp om at livet kan bli bedre.

Les mer på: leve.no

Av: Terese Grøm, Generalsekretær i LEVE

Next article