Skip to main content
Home » Mannens helse » Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep
Sponset

Likevel skjer det. Derfor er vi her. Én av tre kvinner og én av ti menn blir utsatt for seksuelle overgrep minst en gang i løpet av livet.

Nok.-sentrene er lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. Her kan du få hjelp til å forstå og sortere dine egne reaksjoner. Enten overgrepet har skjedd nylig eller det er lenge siden, er det aldri for sent å få hjelp. Tilbudet er gratis, vi har taushetsplikt og du trenger ikke henvisning.

Sammen finner vi veien videre

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet. Ved å gripe tak i det som er vanskelig, kan du ta denne tryggheten tilbake. Vi tror deg og vi har troen på deg, også når du selv tviler. Hos oss får du hjelp fra trygge faglige veiledere med bred erfaring.

Et overgrep er aldri den utsatte sin skyld, og reaksjonene er individuelle. Seinvirkninger etter seksuelle overgrep kan være mange, som skam og skyld, ulike psykiske problemer, seksuelle vansker, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse. Hos oss er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner – og til prosesser som kan ta litt tid.

Et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Enesamtaler

Vi kan ikke fjerne det vonde, men vi kan hjelpe deg å finne en måte å leve med det. Med omsorg, tålmodighet og faglig trygghet hjelper vi med å bearbeide det som har hendt og med å rydde opp i det som er vanskelig.

I enesamtalene får du snakke med en faglig veileder ved senteret som har kunnskap om seksuelle overgrep og traumer. I første samtale vil vi fortelle deg litt om hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe til med. Du bestemmer selv hvor mye du ønsker å fortelle. Å komme til samtale er helt uforpliktende. Dette innebærer at du har mulighet for videre oppfølging, men at du også kan avslutte når du selv ønsker.

Gruppetilbud

Hos oss kan du møte andre mennesker som har opplevd seksuelle overgrep. Mange opplever at det er fint å kunne dele erfaringer og råd med andre som har vært i samme situasjon. Alle våre gruppetilbud er organisert av senteret og veiledet av en faglig veileder.

Sosiale tilbud

De sosiale tilbudene består av ulike aktivitetstilbud og handler om mer enn et sosialt sted å være og noe å gjøre. Det sosiale samværet kan i seg selv være et viktig verktøy. Fellesskap og mestring kan gi deg styrken du behøver for å bygge deg opp igjen. Alle våre sosiale tilbud er veiledet av en faglig veileder som er ansatt ved senteret.

Til pårørende

Som pårørende til en som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan du ha mange spørsmål og følelser som du har behov for å snakke om. Vi har kunnskap og erfaring til å hjelpe deg, enten du er forelder, annet familiemedlem, partner eller venn.

Finn ditt nærmeste senter på noksentrene.no

Av Nok. Norge

Next article