Skip to main content
Home » Psykisk helse » Kunnskap gir trygghet
overgrep

Kunnskap gir trygghet

Foto: Getty Images

For å forebygge og avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn, er det nødvendig at barn selv har kunnskap. Da trenger de modige voksne som tør å snakke om temaer det kan være vanskelig å ta opp.

– Alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep, og for å forebygge er det viktig at barna selv har kunnskap om hva som er rett og galt og at det er lov å si nei, sier seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Thale Skybak. 

I tillegg må alle voksne som har barn, omgås barn og jobber med barn ha kunnskap om hvordan de skal snakke med barn om vold og overgrep. Her har Redd Barna laget et undervisningsmateriell som kan være til god nytte. 

–  Mange har hørt om eller sett animasjonsserien «Kroppen min eier jeg», som ble produsert av Bivrost film i samarbeid med Redd Barna og vist på NRK Super. Vi har undervisningsopplegg til serien, og har også filmer og undervisningsmateriell tilpasset både småskoletrinnet, mellomtrinnet og ungdomsskolen, forteller hun.

Barnets nivå

Tilbakemeldingene på undervisningsmateriellet har vært gode både fra barn og voksne. Lærere har fortalt at de er glade for at de endelig har fått materiell tilpasset målgruppen, og som gjør det enklere å snakke om et vanskelig tema. Det har også kommet direkte tilbakemeldinger til Redd Barna om at dette har fått barn til å åpne seg om ting som har skjedd med dem. 

– Nå ønsker også barnehagelærere tilpasset materiell, og vi er derfor i gang med tilpassing til barnehagebarn. Man bør også snakke med de minste om disse temaene, men det er viktig at samtalene foregår på barnets nivå, sier hun. 

Materiellet ligger på www.reddbarna.no/skole, og kan brukes av alle voksne som trenger tips om hvordan de kan snakke med barn om kropp og grenser.

Seksjonsleder for Norgesprogrammet i Redd Barna, Thale Skybak. Foto: Rebecca Jafari

Alle samfunnslag

– Hvor mange barn og unge som utsettes for seksuelle overgrep er vanskelig å si fordi vi vet at det er store mørketall. Det tar i gjennomsnitt 17 år fra overgrepet skjer til den som utsettes for det forteller om det. Så tabubelagt er dette temaet, sier Skybak. 

En undersøkelse blant 18- og 19-åringer i 2015 viste at 29 prosent av jentene og sju prosent av guttene hadde blitt utsatt for seksuelle krenkelser i oppveksten. Dette innebærer at de har blitt utsatt for uønsket seksuell kontakt, enten fysisk eller i form av for eksempel bilder.

– Vi regner med at omtrent halvparten av alle voksne kjenner én eller flere som er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Overgrepene skjer i alle samfunnslag og kulturer og på alle arenaer barn ferdes. Ofte er det snakk om tillitspersoner som kjenner barnet godt, enten foreldre, søsken, tanter, onkler eller naboer, sier hun.

Flere melder fra

Så langt har fokuset i undervisningsmateriellet til Redd Barna vært seksuelle overgrep, men nå jobbes det også med et tilsvarende opplegg knyttet til vold. Igjen skal det lages animasjonsfilmer i samarbeid med NRK Super og annet undervisningsmateriell som kan brukes av skolene. 

– Vi hører fra lærere, barnevern og politi at materiellet vårt om seksuelle overgrep virker. Det gjør at barn tør å fortelle og få hjelp dersom de skulle vært utsatt, og det gjør at barn snakker mer med hverandre og med voksne om kropp og grensesetting, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Next article