Home » Mannens helse » På barrikadene for mannen
Mannens helse

På barrikadene for mannen

FOTO: LUCAS VASQUES/ UNSPLASH

Odd Dahlsrud kjemper for mannen. Rettere sagt; mannens helse. Han startet «International Men’s Health Organisation» i 2019, og nå åpnes verdens første uavhengige forskningssenter i Bergen.

Du som tror det er en likestillingskamp, må tro om igjen. Dahlrsrud engasjerer seg for helse uansett kjønn, men mannens helse har lenge vært oversett. Odd Dahlsrud gjør noe med det.

Fra næringslivsleder til ildsjel

Dahlsrud jobbet tidligere blant annet som leder i Microsoft og Hafslund Nycomed. I 2009 ble han lagt inn på sykehus for depresjon.

– Da fikk jeg den store skjelven, husker Odd Dahlsrud, grunnlegger av International Men’s Health Organisation (IMHO).

«Aha», tenker du. «En mann som var litt ‘nedfor’, og nå skal hele verden dreie seg om menn.» Dahlsrud snakker verken for sin syke mor eller seg selv. Derimot lærte han mye om måten helsevesenet møter menn på. Da gikk han på barrikadene.

I dag er han «all over the place» og jobber for at forskere skal engasjere seg og at helsevesenet skal være bedre rigget for menn.

International Men’s Health Organisation (IMHO)

Organisasjonen er unik. I tillegg til at IMHO fremmer verdensomspennende forskning og informasjon om mannens helse, igangsetter organisasjonen lokale prosjekter i Norge. Vestland fylkeskommune og Bergen kommune finansierer for eksempel IMHOs arbeid med å opprette helsemøteplasser for menn i samtlige kommuner i fylket.

All innsats begynner med kunnskap om hva som er problemet.

– Når jeg snakker med forskere rundt om i verden, så er det helt likt. Det finnes lite forskning på området, forteller Dahlsrud.

Den labre interessen avspeiler seg også i manglende tiltak. Kun Australia, Irland, Brasil og Iran har en mannshelseplan.

Men trenger vi en egen helseplan for menn?

Ja, mener Dahlsrud. Han nevner for eksempel at 90 % av de som dør i arbeidsulykker er menn. De topper dessuten selvmordsstatistikken med en dramatisk økning blant veldig unge og de over 70.

– Vi anbefaler at regjeringen lager en NOU (Norges Offentlige Utredninger) som bygger videre på WHOs strategi for mannens helse (2020-2030), sier Dahlrsrud.

Bygger opp forskningssenter i Bergen

19. november (på den internasjonale mannsdagen) åpnes verdens første uavhengige forskningssenter innen menns helse, International Men’s Health Centre (IMHC). Senteret leier lokaler hos til Eitri Medical Incubator på Haukeland i Bergen. Eitri er støttet av UiB, Helse Bergen, VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap) og NSCC (Norwegian Smart Care Cluster).

Bred politisk støtte, men bare fra damer

For Dahlrsrud og IMHO har dette aldri vært en kjønnskamp, men en kamp for helse. Og han søker støtte der han kan få den.

IMHO får i dag drahjelp fra alle sider i politikken, og Dahlsrud trekker særlig fram Stortingsrepresentantene Sofie Marhaug (Rødt) og Silje Hjemdal (Frp) i tillegg til Helsebyråd i Bergen Beate Husa (KrF) og leder av helseutvalget i Bergen, Hilde Onarheim (H).

– Alle disse er damer. Jeg savner mennene. Er det slik at de ikke tør?, spør Dahlsrud til slutt.

IMHOs fire pilarer

– Selvmord/ensomhet
– Dødsulykker i arbeidslivet
– Seksuelt misbruk
– Fysisk og mental helse

Les mer på imhorg.com.

Av Christian Geelmuyden

Neste artikkel