Skip to main content
Home » Mannens helse » Virtual Reality + sykepleie = sant
Sponset

En sykepleier bruker omkring 30 prosent av sin arbeidstid på å håndtere legemidler. Høgskolen i Innlandet (HINN) tar i bruk VR og spillteknologi for å gi studentene ferdighetstrening i legemiddelhåndtering.

Legemiddelhåndtering utgjør en stor del av pasientsikkerheten, som er et gjennomgående tema i sykepleierutdanningen. Da må både opplæringen og eksamen være relevant og motiverende.

Fra «gammaldags matteprøve» til virtuelt medisinrom

Frank Rune Martinsen som er lektor Høgskolen i Innlandet har fulgt med på rapporterte alvorlige hendelser og dødsfall som følge av legemiddelhåndtering. Lenge mente man at nasjonale regneprøver var den beste medisinen mot de hyppige feilene. Men bildet er mer sammensatt. Det viser seg at feil utregning ikke er den vanligste årsaken.

– Regneprøven er en ‘gammaldags matteprøve’ hvor vi vurderer mattekompetanse og ikke ‘legemiddelhåndteringskompetanse’, mener Frank Rune Martinsen.

Derfor satte Martinsen og kollega, Lucie Furulund i gang et samarbeidsprosjekt med en leverandør av VR-software og spillutviklingsmiljøet ved HINN for å skape et virtuelt medisinrom.

Fra nyttår av kan studentene drive trygg ferdighetstrening i det nye medisinrommet.

Regneprøven er borte. Matematikken inngår fortsatt, men som en integrert del av treningen og vurderingen av studentenes kompetanse.

Les mer om VR og sykepleierutdanningen her!

Framtidas måte å drive utdanning på

Opptil 30 personer kan logge seg inn i det virtuelle rommet. Eller som Martinsen sier det; «gå inn».

Studentene vil oppleve å være i VR-medisinrommet om de benytter PC eller pad, men opplevelsen blir mer virkelighetsnær i en VR-brille.

– Her har du muligheten til å kombinere teori og praksis, alene eller flere sammen, forteller Martinsen, som mener at denne teknologien er framtiden å drive utdanning på.

En veileder kan være en av de 30 personene som er inne i rommet, for eksempel for å demonstrere en arbeidsoppgave. Men læreren kan også delta via en elektronisk tavle, akkurat som ved et videomøte.

Gutter viser ofte stor interesse for bruk av ny teknologi og en mer praktisk tilnærming i studiet. Forhåpentligvis kan teknologien også bidra til en større andel mannlige søkere til sykepleierutdanningen.

Mer enn å plukke en pakke med piller

Legemiddelhåndtering er mer enn å plukke fram medisinen. Sykepleieren følger en rutine som skal sikre de såkalte 5 R-ene (se faktaboks). Det hele skal dessuten kontrolleres av en kollega.

Legemiddelhåndtering kan være komplekst samtidig som tempo og stressnivået ofte er høyt. I VR-rommet kan man skape realistiske caser for læring med en gradvis økende kompleksitet gjennom hele utdanningsløpet.

Les mer om VR og sykepleierutdanningen her!

VR på vei inn i hele helsesektoren

Martinsen forteller om en enorm interesse. Både for å få tilgang til medisinrommet, men også for teknologiens muligheter til lignende bruk. Andre høgskoler, universiteter og sykehus benytter nå VR-rommet for å trene på konkrete caser.

Ambulansetjenesten har også meldt sin interesse. For teknologien kan enkelt tilpasses slik at du bytter ut medisinrommet med en ambulanse.

Martinsen forteller om det neste store prosjektet ved HINN; en «virtuell sengepost» til å trene på å administrere rett legemiddel på rett måte til rett pasient. Men den kan også benyttes andre områder som blant annet å trene på kommunikasjonsferdigheter.

– Dagens rollespill, hvor lærere spiller pasienter, blir en morsom happening. Men på en virtuell sengepost kan studentene trene ofte, når de vil og hvor de vil, avslutter Martinsen.

Legemiddelhåndteringens 5 R

– Rett medikament. Herunder «byttemedisin» (såkalt «generisk bytte» med et tilsvarende legemiddel).
– Rett måte: Det vil si legemiddelform, for eksempel tablett, kapsel, mikstur, infusjonsvæske, sprøyte med mer – og at det gies på rett måte.
– Rett dose. Det vil si hvor mye virkestoff pasienten skal ha. Rett dose må ofte beregnes i forhold til vekt, med blandinger til infusjoner med mer.
– Rett tid.
– Rett pasient.

Av Christian Geelmuyden

Next article