Skip to main content
Home » Mannens helse » Menn som forsvinner
Sponset

De høye selvmordstallene blant menn er oppsiktsvekkende. I 2018 gjaldt det 472. Over to tredeler av selvmord rammer menn. Hva er det som skjer?

Bo-Nicolai Gjerpen Hansen

Prosjektleder, Meningsmeny i DNT – Edru Livsstil

Vi er spesielt utsatt når vi allerede sliter med vår psykiske helse, med rus, eller når vi opplever en livskrise. For eksempel når vi mister jobben eller blir forlatt av vår partner. Når vi mister det viktigste, mister vi fort oss selv. Hvor er vi da, og hvor går veien videre?

Alkohol og rus

De fleste kommer seg gjennom krisa. Men for noen ender det med selvmord. Menn velger ofte brutale metoder uten overlevelseshåp, og er oftere beruset i øyeblikket. Alkoholrus svekker konsekvenstenkningen. Om vi allerede er sårbare, utgjør dette ekstra risiko.

Noen ganger er ikke sårbarheten synlig utad. Mange selvmord blant menn kommer overraskende, uten tidligere tegn på psykisk lidelse. For noen skyldes det sterk sensitivitet for nederlag og tap.

Ensomhet øker risikoen for både psykiske lidelser og alkoholproblemer. For mange dukker dette opp i alderdommen som følge av tap av nære. Prosjektet Eldre, alkohol og ensomhet har denne gruppen i fokus. Blant de over 75 tar fem ganger så mange menn som kvinner selvmord.

Følelse av fellesskap og tilhørighet er sentral for god mental helse, men hva gjør man når fellesskapet svikter og tilhørigheten ikke er der? Les mer her!

Arbeid og familie

Når det vi verdsetter i livet forsvinner, kan vi fort slutte å verdsette oss selv. Det gjelder spesielt når det har betydning for vår identitet. Arbeid og familie verdsettes sterkt i vårt samfunn, og ofte er det yrke det spørres etter når vi møter noen. Når vi er unge er det snakk om hva vi skal bli når vi er store, og dette betyr i praksis hvilket yrke vi skal ha. Hva skal vi da tenke når vi står uten?

Å bli forlatt av partner

Både menn og kvinner rammes hardt av tap av arbeid. Menn opplever imidlertid oftere å bli forlatt av partner. Når heterofile forhold tar slutt er det oftest kvinnen som avslutter forholdet.

Spørsmålet er om vi som samfunn betoner forhold og arbeid som kilder til identitet og mening for sterkt. Kan det finnes andre ting? Kan vi bli noe annet enn et yrke? Kan vi gjøre det lettere å finne fellesskap og mening når folk står alene? Om vi som samfunn tydeliggjør at det er innafor å være andre steder enn i arbeid og familie, at det finnes mer, så er vi kanskje ikke like fortapte uten. Hvis vi ser at vi sitter igjen med noe, har vi ikke mistet alt.

Hvorfor blir det så mye mas når noen velger bort alkohol? Les mer her.

Av: Bo-Nicolai Gjerpen Hansen Prosjektleder, Meningsmeny i DNT – Edru Livsstil

Next article