Skip to main content
Home » Mannens helse » Menn søkes! Tar du utfordringen?
Sponset

Etter koronaen står mange uten en trygg arbeidsplass. Samtidig er det mangel på helsefagarbeidere. Menn er etterspurt.

Plutselig en dag sto David Teigen (44) uten en jobb, som så mange andre under pandemien. For ham handlet det ikke bare om å få seg en hvilken som helst jobb. Da sjansen bød seg, gjaldt det å finne tilbake til det han visste han brant for; å arbeide med mennesker.

Tilbake til fremtiden

I tjueårene var David assistent på en psykiatrisk institusjon i Skien. Allerede den gangen hadde han tanker om å gå den veien. Istedenfor ble han selger, og etter hvert maskinfører. Da han i 2020 måtte ut på jobbjakt igjen, søkte han seg tilbake til en hverdag der han kunne stå opp fra senga med et smil og glede seg til å gå på arbeid.

Han fant prosjektet «Menn i helse». Etter et intervju begynte han som helserekrutt, en tolv uker lang periode med arbeidstrening der målet var å finne ut om dette yrket kunne være noe for ham. Hvordan det har gått, kommer vi tilbake til.

«Menn i helse» – et vellykket samarbeidsprosjekt

«Menn i helse» er et statlig samarbeidsprosjekt mellom KS, Nav, Helsedirektoratet, deltagende kommuner og fylkeskommuner. Tilbudet går til menn mellom 25 og 55 som mottar ytelser fra Nav. Økonomien for den enkelte deltaker avklares før oppstart i samråd med Nav, og deltakerne veksler mellom å motta ytelse fra Nav og lønn fra kommunen.

Skole og praksis

Hele utdanningen tar opptil tre år, og den foregår både på skolen og ute i praksis, som et vekslingsløp mellom teori og praksis. Når programfagene på Vg1 og Vg2 og praksis er bestått, tegnes det lærekontrakt med deltageren. Deltageren er lærling i kommunen og læretiden beregnes individuelt, og ligger mellom 12 og 15 måneder.

David innrømmer at han var litt spent i starten.

 – Når det er over 20 år siden du gikk på skole, er det ganske tøft, forteller David Teigen (44), som er lærling på vei mot fagbrev som helsefagarbeider. I dag husker David at han gledet seg til å reise på skolen hver dag. Når du er voksen, har du en sterkere motivasjon. Han tror det kan være grunnen til at så mange gjennomfører utdannelsen.

David Teigen. Foto: Gunnar Fordal

David har hatt praksisperioder både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Nå er han lærling på Vest-Bamble bokollektiv, en arbeidsplass med fire menn i staben. Og han stortrives. Miljøet er veldig godt, og enkelte har vært der i over tjue år, forteller han.

Variert arbeidshverdag

Som en av mange arbeidsoppgaver bruker han mye tid på å sitte sammen med brukerne i bokollektivet under måltider. Mange har et langt og ofte interessant liv bak seg.

– Vi som har et variert yrkesliv bak oss kan møte beboere og pasienter på deres nivå og snakke om ting de har drevet med tidligere, forteller han.

Helsefagarbeidere jobber i ulike institusjoner slik som hjemmetjeneste, sykehjem, bokollektiv eller sykehus. Men de kan også arbeide i psykiatrien, innenfor rusomsorgen eller i skoleverket. Dermed varierer også oppgavene. I tillegg til for eksempel pleie, kan de ha ansvar for ernæring og medisinering. Men vel så viktig er å gi omsorg. Arbeidsdagene er varierte, og helsefagarbeideren skal hjelpe mennesker til å mestre eget liv og forebygge ensomhet.

Fant tilbake til seg selv

David er tilbake der han var for 20 år siden, både når det gjelder personligheten, humøret og motivasjonen.

– Jeg føler at jeg har funnet meg selv igjen. Det gir meg mye å gå på jobb og se at folk lyser opp når du kommer. Du ser at det du gjør betyr noe, sier David.

Har jobben forandret ham som menneske?

– Ja, kona sier jeg har blitt litt flinkere til å snakke om følelser, ler han.

Tar du utfordringen?

«Tar du utfordringen?», spør «Menn i helse». Ja, til nå har 550 menn gjennomført utdanningen med fagbrev. Og over 90 prosent har en jobb de kan leve av. I 2022 er målet at nye 500 menn fordelt på 125 kommuner skal i gang med sin helserekruttperiode. 

Og det trengs flere menn.

– Når det er få mannfolk, får vi mye oppmerksomhet. Det blir mye smil når du kommer inn på et rom eller stua, avslutter David, som håper på flere mannlige kollegaer.

Menn i Helse

Hovedmålene med prosjektet:
– få flere faglærte til helse- og omsorgstjenestene
– økt andel menn til helse- og omsorgstjenestene
– tilbakeføring til arbeidslivet    

• Komprimert utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

• Tilbud i 125 kommuner

Les mer og sjekk ut hvordan man melder sin interesse for deltakelse på www.mennihelse.no

Av Christian Geelmuyden

Next article