Home » Mannens helse » Arbeidsmiljøet er avgjørende for sykeperioden
Muskel- og skjeletthelse

Arbeidsmiljøet er avgjørende for sykeperioden

Susann Olsen er treningsterapeut ved Sportsklinikken. Hun lever med den revmatiske sykdommen Sjøgrens. Hun har kjempet hardt for å holde seg i jobb, og for ikke å bli en del av sykestatistikken.

Muskel og skjelettsykdommer utgjør omkring 30 prosent av det totale sykefraværet i Norge. Men det er en del ting bedriftene selv kan gjøre for å få ned sykefraværet hos denne gruppen.

– De aller fleste arbeidsplasser har god kunnskap om forebygging av vondter, som regulerbare bord og forskjellige typer mus. Men det aller viktigste en bedrift kan gjøre for å få ned sykefraværet, er å ha et godt arbeidsmiljø, sier Ann-Torill Benonisen Indreeide, spesialrådgiver i NHO.

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver i NHO

Har man et godt arbeidsmiljø, er nemlig veien tilbake til jobb etter en sykeperiode, kortere.

Alle må ta ansvar

– Arbeidsmiljøet betyr alt for om man velger å gå på jobb med de plagene man har, eller om man velger å bli hjemme, sier Indreeide.

Ved kronisk sykdom, er det også viktig at arbeidstaker snakker med arbeidsgiveren sin om de utfordringene vedkommende har.

– Hvis man ikke forteller om det, er det vanskelig for arbeidsgiver å vite hva som kan gjøres, sier Indreeide.

Helse i arbeid

Sykefraværet er mye høyere i Norge enn i andre land. Gjennom IA-avtalen, (Inkluderende Arbeidsliv), jobber bedriftene med å forebygge sykefravær. Indreeide trekker også frem et prosjekt kalt Helse i arbeid, som har vært en stor suksess. Prosjektet er et samarbeid mellom helsedirektoratet og NAV, og retter seg mot de store sykemeldingsgruppene.

– Prosjektet er delt inn i to deler. Den ene delen er en undervisningspakke til bedriftene. Den andre delen er en poliklinikk med et bredt sammensatt fagteam som står beredt til å ta imot arbeidstakere når de får en akutt plage, eller dersom en plage har vedvart over tid, som for eksempel vond rygg, eller problemer med å sove, sier Indreeide.

Får folk utenfor arbeidslivet i jobb

Et annet prosjekt Indreeide har jobbet mye med, er «Vi inkluderer». Det bygger på erfaringer fra NHO-prosjektet «Ringer i Vannet».

– Mens IA og Helse i arbeid, jobber med å få personer som er i jobb til å bli i jobben og komme tilbake i jobb etter sykefravær, jobber Ringer i vannet med å få folk som er utenfor arbeidslivet i jobb. Man tar utgangspunkt i bedriftenes behov og finner kandidater som passer. Så blir både kandidater og arbeidsgivere fulgt tett opp, sier Indreeide.

Kjemper for å holde seg i arbeid

Susann Olsen lever med den revmatiske sykdommen Sjøgrens. Hun har kjempet hardt for å holde seg i jobb, og for ikke å bli en del av sykestatistikken.

Da hun fikk diagnosen, var det ikke noe oppfølging å få. Olsen skapte dermed sitt eget helseteam med fysioterapeuter, leger og tannleger som hjelper henne når sykdommen er som verst. Det har vært avgjørende for at hun har klart å jobbe.

– Det betyr utrolig mye for meg å ha den tryggheten. Da får jeg tatt det som dukker opp før det utvikler seg, og jeg slipper å bekymre meg, sier Olsen.

Ble diskriminert

Olsen har en master i HR og arbeidsrett, og vet dermed godt hva hun har krav på i en arbeidssituasjon. Likevel har hun opplevd flere ganger å bli diskriminert på arbeidsplassen. Til slutt sa hun opp jobben sin og begynte for seg selv.

I dag jobber Olsen som treningsterapeut gjennom Sportsklinikken med spesialisering innen smerte og fatigue. Det er en tverrfaglig klinikk som hjelper kronisk syke og skadde tilbake i jobb. Men for å kunne holde seg i jobb, må hun ta en del forholdsregler.

– Jeg har som regel ingen avtaler før klokken ti. Jeg tar tre gode pauser midt på dagen. Og så planlegger tiden min. Jeg må ha en god struktur på hverdagen og forstå mine egne begrensninger dag for dag, sier hun.

Vær ærlig

Når Susann skal sende sine egne klienter ut i jobb, er det spesielt en ting hun anbefaler dem å gjøre:

– Snakk med arbeidsgiveren din og vær ærlig. Hvis du føler på intervjuet at her kan jeg ikke fortelle om sykdommen min, så er det kanskje ikke den riktige arbeidsplassen for deg, sier hun.

– Og ikke fortell om sykdommen din som om du er et offer. Vis at du har en plan og at du har tenkt gjennom hvilke tiltak som vil hjelpe deg i å utføre jobben din. Vær ydmyk, smart og åpen, sier Olsen.

Av: Marte Frimand, [email protected]

Neste artikkel