Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Riktig medisin til rett tid
Sponset

Kreft er en alvorlig sykdom som berører oss alle. Vi må angripe kreft fra mange forskjellige vinkler, og gjennom persontilpasset medisin kan vi skreddersy behandlingen tilpasset den enkelte pasient.

– Første dokumenterte krefttilfelle går helt tilbake til 1500 år før Kristus i gamle Egypt, og i 460 år før Kristus, hadde Hippokrates en teori om at kreft oppstod på grunn av for mye svart galle. Dette forble teorien i nesten 2000 år, så sykdommen er noe som har vært med oss i mange, mange år, sier Benedikte Akre, medisinsk direktør onkologi i AstraZeneca Norden.

Benedikte Akre

Medisinsk direktør onkologi i AstraZeneca Norden

Stadig bedre diagnostikk, samt at befolkningen vokser og andelen eldre øker, har resultert i en markant økning av krefttilfeller. I dag er kreft en av de hyppigste dødsårsakene. Samtidig fører innsatsen fra norsk helsevesen til at stadig flere blir friske, og de som ikke helbredes lever lenger med høyere livskvalitet. I dag vet vi mye om kreft, og behandlingen har vært gjennom en revolusjon. Likevel gjenstår det mange spørsmål.

– Kreft oppstår når noen celler et sted i kroppen mister selvkontroll. Cellene begynner å dele seg og vokser uten hemning. Dette skjer på grunn av endringer i arvestoffet, som er selve koden som starter og stopper vekstprosessen, sier Akre.

En voldsom utvikling

Akre forteller at i AstraZeneca drives vi av vårt engasjement, våre medarbeidere og vår kultur for innovasjon for å omdefinere kreftbehandlingen. Tilgangen på nye behandlinger, og de som er under utvikling, har eksplodert.

– Vår ambisjon er å kurere kreft i alle former. Vi bygger på vitenskapen for å forstå kompleksiteten ved kreft og for å oppdage og utvikle bedre behandling. For å kunne gjøre det, kan vi ikke være fornøyd med dagens standardbehandling eller små forbedringer. Vi jobber med å forstå biologien, hva som driver kreft og samtidig forstå hvordan vi kan «vekke opp immunsystemet». Derfor har vi en bred portefølje som både angriper kreftcellene direkte, men også legemidler som aktiverer immunsystemet. Gjerne i kombinasjon, sier Akre.

– Vi må angripe kreft fra mange forskjellige vinkler og gjennom persontilpasset medisin kan vi skreddersy behandlingen tilpasset den enkelte pasient. Vi har 115 pågående studier innenfor kreft i AstraZeneca, sier hun videre.

Tidlig diagnostikk

– Forbedret verktøy for tidlig diagnostisering er avgjørende, det er her vi mener vi kan gjøre en forskjell, sier Akre. Hun legger til at også teknologi og implementering av kunstig intelligens og bedre screeningprosedyrer vil kunne identifisere kreft og tilbakefall før det synes på radiologiske undersøkelser.

– Derfor er dette et av de større satsingsområder til AstraZeneca, slik kan vi  være i forkant og tilby behandling så tidlig som overhode mulig, sier hun.  

Samarbeid på tvers

For å få til en helhetlig tilnærming, er samarbeid viktig. Både med det de medisinske miljøene i Norge, Norden og globalt.

– Fremtidens kreftbehandling krever også privat, akademisk og klinisk samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, sier Akre og drar frem Connect og Impress Norway som gode eksempler.

Dette er samarbeidsavtaler med offentlige og private aktører for å sikre pasienter tidlig tilgang til persontilpasset kreftbehandling,

– Covid lærte oss å samarbeide på tvers av både fag og landegrenser. Det er noe vi har tatt med oss videre. Det er utrolig spennende å få være med på denne utviklingen vi ser nå. Dette er noe som virkelig endrer behandlingen og muligheter for kreftpasienter. Kreftpasienter fortjener å få tilgang til riktig medisin til rett tid, sier Akre.

AstraZeneca er et av verdens ledende biofarmasøytiske selskaper. Virksomheten er fokusert på å utvikle gode ideer til innovative, effektive medisiner som utgjør viktige fremskritt innenfor sentrale terapiområder som kreft, diabetes, kardiorenale sykdommer og sykdommer innen luftveier, inflammasjon og immunologi.

Les mer på astrazeneca.no

NO-9407-09-22-ONC

Av Marte Frimand

Next article