Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Det er mulig å få hjelp mot opioid-indusert forstoppelse
Kreft

Det er mulig å få hjelp mot opioid-indusert forstoppelse

Sponset av:
Foto: Istock
Sponset av:
Foto: Istock

Opioid-indusert forstoppelse (OIC) er en av de vanligste bivirkningene ved bruk av opioider. Hvordan kan man unngå disse bivirkningene uten å trappe ned på medisinene? 

Opioider er viktige smertelindrende medikamenter og blir ofte brukt i behandlingen av kreftpasienter som ikke lenger kan kureres og som er plaget av sterke smerter.

– Hos kreftpasienter der sykdommen utvikler seg, kan du ha ødeleggelse av vev som kan gi sterke smerteproblemer, det kan være i muskler, i mage-tarm eller i skjelettet. Smerter gir pasientene mange symptomer som gir dem betydelige plager om de ikke får behandlet dem, sier Endre Røynstrand, spesialist i indremedisin og lungemedisin, og overlege ved Lindrende seksjon og Lungeseksjonen, Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus HF Arendal.

Disse smertene går ut over livskvaliteten til pasientene, som ofte er nødt til å bruke opioider for å dempe smertene.

– Det å ha smerter, er noe som griper veldig inn i pasientens situasjon og livskvalitet fordi smerter tapper pasienten for krefter. Smerter gir ofte kvalme, virker på humøret, påvirker søvn, tapper pasienten for krefter, reduserer appetitt og det er noe av det mest stressende for pårørende. Det påvirker også pasientens evne til å bevege seg rundt, og inntak av mat og drikke, sier Røynstrand.

Endre Røynstrand

Spesialist i indremedisin og lungemedisin, og overlege ved Lindrende seksjon og Lungeseksjonen, Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus HF Arendal.

Forstoppelse ved bruk av opioider

En av de vanligste bivirkningene i forbindelse med bruk av opioider er avføringsvansker, også kalt opioid-indusert forstoppelse. Det kan for eksempel være at man har hard eller klumpete avføring, mye luft i tarmen eller følelse av ufullstendig tarmtømming.

–  Tarmen beveger seg saktere. Dermed blir det blir lettere forstoppelse når en bruker denne typen medisin.

Det kan imidlertid også være andre grunner til at disse pasientene får forstoppelse.

– For det første så vil de ofte bevege seg mindre, og det å være i mindre fysisk aktivitet er noe som kan føre til forstoppelse. Så tar de ofte til seg mindre mat og mindre drikke som også vil medvirke til at man får forstoppelse. I tillegg kan enkelte andre medisiner gi forstoppelse, blant annet noen typer kvalmestillende medisiner som blir brukt sammen med cellegiftkurer, sier Røynstrand. 

Akkurat begynt å ta opioider?

Dersom legen din nylig har forskrevet et opioid til deg, finner du ut hvordan opioider noen ganger kan påvirke tarmen din her.

Behandling av opioid-indusert forstoppelse

For å motvirke forstoppelse, er det nødvendig at man begynner å behandle forstoppelsen så tidlig som mulig. 

– Det er viktig at pasientene hele tiden under et slikt kreftforløp blir orientert om at både behandlingen og hjelpebehandlingen kan føre til tregere mage, og at de tar det opp med det helsepersonellet som de har kontakt med, det være seg lege eller sykepleier på onkologisk poliklinikk eller i lindrende team. Dette med treg avføring har en gode medisiner for, det er noe som kan oppstå og det er viktig å ta det opp sånn at en kommer i gang før plagene blir for ille, sier Røynstrand.

Det finnes flere forskjellige typer avføringsmidler som kan benyttes i slike tilfeller.

– Førstevalget er preparater som laktulose-mikstur og dråper i form av Laxoberal (natriumpikosulfat). Det er også flere andre velprøvde medisiner som hjelper mot treg avføring, sier Røynstrand. 

– Det finnes også to medikamenter på det norske markedet, som er en slags motgift eller antidot som binder seg til plasser (reseptorer) i tarmen, og således forhindrer at medisinene, opioidene, påvirker tarmen og gir forstoppelse der. Det ene typen gis som sprøyte annenhver dag, og den andre er i tablettform.

Det er også ting pasienten selv kan gjøre for å motvirke forstoppelse, som for eksempel å drikke ekstra væske, komme seg opp, holde seg i aktivitet og spise fiberrik mat sånn at tarmen får mer å jobbe med. Et sunt, fiberrikt kosthold hjelper mot treg avføring. Det er viktig at pasienten informeres om mulige bivirkninger av opioider, slik at man kommer i gang med behandling så snart som mulig.

Foto: iStock

Det er mulig å få hjelp

– Smerter ved kreft kan gi betydelige plager og kan påvirke livskvaliteten betydelig. Det er derfor viktig å behandle smerter hos kreftpasienter godt, og da vil en ofte ha bruk for medisiner som kan påvirke avføringen. Således er det viktig å være oppmerksom på dette med avføringen og ta kontakt med helsepersonell og gi beskjed dersom en merker at en får problemer med avføring. 

– Det er også viktig å få god smertebehandling. En må ikke bli redd for å bruke smertestillende med tanke på at en eventuelt kan få bivirkninger, for det god hjelp å få mot disse bivirkningene, avslutter Røynstrand.

Fakta

Opioider er en felles betegnelse på stoffer som binder seg til opioidreseptorer på celleoverflatene i kroppen, og inkluderer både stoffer som er direkte utvunnet fra opiumsvalmuen og de som er kunstig framstilt. 

Opioider er viktige innen behandling av smerte ved kreft. 

Ved kroniske smerter er effekten dårligere og det er da et problem at opioider er vanedannende og ikke anbefalt brukt ved kroniske smerter.

Finn ut mer om hvordan opioider kan påvirke deg her.

Tar du et sterkt smertestillende legemiddel (opioid) og føler deg forstoppet?

Fyll ut spørreskjemaet og registrer nyttig informasjon du senere kan diskutere med din lege. Spørreskjemaet tar mindre enn 5 minutter å fylle ut, og er for personer som kan oppleve forstoppelse og forstoppelsesrelaterte symptomer ved bruk av sterke smertestillende midler kjent som opioider.

Av Sissel Nilsen

Next article