Home » Persontilpasset behandling » Skaper informerte pasienter og muliggjør persontilpassede behandlinger
Sponset

Coremine Vitae jobber for at pasienter skal få kunnskap om sine behandlingsalternativer, og være mer delaktig i beslutninger om egen helse. Basert på pasientens medisinske historie, inkludert biomarkører og genetiske profil, finner de evidensbasert informasjon om standardbehandling, biomarkører, kliniske studier og utprøvende behandlinger som er aktuelle for den enkelte pasient.

For et par år siden, inngikk Hjernesvulstforeningen et samarbeid med Coremine Vitae. Medlemmene i foreningen får tilbud om å motta en rapport med mulige behandlinger basert på pasientprofil og sykdomsbilde.

– For mange pasienter med alvorlig hjernesvulstdiagnose, er det en dårlig prognose, og behandlingsmulighetene er få. I de fleste tilfeller er det snakk om livsforlengende behandling, sier Rolf Ledal, generalsekretær i Hjernesvulstforeningen.

Rolf Ledal

Generalsekretær i Hjernesvulstforeningen

Viktig med håp

– Livet blir ganske mørkt når man får en sånn diagnose. Mange blir litt satt ut, og trenger hjelp til å sortere fakta. Hva kan legene hjelpe oss med, hva kan vi gjøre selv og hva må vi leve med, sier Ledal.

– Da er det fint å få noen til å jobbe målrettet med å finne internasjonale aktuelle studier og behandlinger. Håp er viktig, det gjør noe med hele energien din. Vi er veldig glade for at vi har mulighet til å samarbeide med Coremine Vitae, sier han videre.

To små svulster

Eva Helen Moen Gulbrandsen fikk påvist hjernesvulst i januar i fjor. To små svulster på høyre side ble operert ut. Operasjonen var vellykket, og etter stråling og cellegift er hun for tiden stabil.

– Det ble oppdaget tidlig og jeg er ung, så oddsene var gode, sier hun.

Gulbrandsen er i god form, bortsett fra at hun har fått kraftig epilepsi. Dessverre sier legene at svulsten kommer til å komme tilbake, så hun går til MR-undersøkelse hver tredje måned.

Eva Helen Moen Gulbrandsen

Fikk påvist hjernesvulst i januar i fjor

Flere behandlinger

– Etter operasjonen fikk jeg beskjed om at det var flere behandlinger for meg når svulsten kommer tilbake, sier Gulbrandsen.

Som medlem i Hjernesvulstforeningen, fikk hun tilbud om en persontilpasset Coremine Vitae-rapport. Kanskje kunne de finne forskning og behandlinger som kunne gi henne et verktøyskrin ved tilbakefall. Guldbrandsen forteller at hun tenkte seg godt om før hun bestilte en rapport. Ukjente ting kan være litt skummelt.

– Jeg var veldig spent før møtet med Martine Retting i Coremine Vitae, men det gikk veldig fint. Jeg husker at vi satt på Teams med hver vår kaffekopp i hånden og alt ble på en måte så alminneliggjort. Jeg følte meg veldig godt tatt vare på, sier hun.

Det er håp og det er muligheter

Det tverrfaglige teamet hos Coremine Vitae fant flere behandlinger for akkurat den svulsten Eva hadde. Dette inkluderte både standardbehandling, men også kliniske studier og medisiner hun kan ta off-label.

– Jeg tok MR senest i går, og det er ikke tvil om at det er tøffe dager mens jeg går og venter på resultatet. Da hjelper det å tenke på det som ble sagt på møtet med Coremine Vitae. Det er håp og det er muligheter, sier Gulbrandsen.

Bedre livskvalitet basert på forskning

Martine Retting understreker at de gir håp som er forankret i forskning og medisinsk utprøving, og at de er nøye med å sikre at pasientene forstår betydningen av den informasjonen de mottar. Behandlingsalternativene de finner, kan være i både Norge og i utlandet, og Coremine Vitae er et uavhengig selskap uten bindinger til legemiddelindustrien eller private klinikker.

– Våre pasienter forteller at tjenesten gir en stor trygghet ved at Coremine Vitae har snudd hver stein med hensyn til behandlingsalternativer. Denne type tilbakemeldinger gjør jobben vår ekstra meningsfull, sier Retting.

Coremine Vitae samarbeider med helsepersonell, og oppfordrer pasientene til å ta med seg informasjonen til sin lege slik at de sammen kan ta et trygt behandlingsvalg.

– Vårt mål er at pasienten gjennom vår tjeneste skal bli en mer informert pasient, og at tjenesten skal bidra til en bedre samvalgs-prosess mellom pasient og lege, og sørge for at den beste behandlingen blir valgt for pasienten, sier Retting.

Persontilpasset medisin kommer til å gjøre store endringer i helsetilbudet ved at behandlinger er skreddersydd hver enkelt pasient.

Kontakt oss

Av Marte Frimand

Neste artikkel