Home » Persontilpasset behandling » Bildediagnostikk gir skreddersydd behandling
Sponset

En tidlig og velbegrunnet diagnose betyr mye for tilrettelegging av en målrettet, effektiv og persontilpasset behandling. Avansert bildediagnostikk kan gjøre hele forskjellen.

GE HealthCare har i mange år utviklet løsninger i toppklassen. Hvert år bruker selskapet én milliard dollar på forskning, utvikling og produktinvesteringer. Selskapet har fire millioner installerte avbildnings-, mobil-, diagnostikk- og pasientovervåkingsenheter rundt i verden.

– GE HealthCare er et stort globalt selskap, som består av flere divisjoner. Vi har en tung enhet i Norge, som utvikler ultralydutstyr med tilhørende programvare-systemer. Den andre store enheten i Norge utvikler og produserer kontrastmidler for bruk i medisinsk billeddiagnostikk. Hvert sekund blir tre pasienter gitt GE HealthCares kontrastmidler på verdensbasis, sier FoU-leder Evy Stavik.

Evy Stavik

FoU-leder i GE HealthCare

Høyoppløselig

– Vi har ulike produktkategorier, som kontrastmidler til røntgen, MR, ultralyd og molekylær imaging, med radioaktive teknikker, som PET og SPECT. GE HealthCare er internasjonalt ledende innen røntgenkontrast. Samtidig som vi forbedrer kontrastmidlene, jobber vi med å optimalisere programvaren, slik at informasjonen blir så detaljert og høyoppløselig som mulig, fortsetter hun, med støtte fra Sigrid Fossheim, som er internasjonal leder for ultralyd-produktene:

– Utviklingen har vært rivende, og i dag kan vi se svulster på mindre enn én centimeter. Vi produserer ultralyd-kontrastmidler, i form av gassbobler som skal avdekke sykdom i lever og hjerte. Boblene eksponeres for ultralyd-bølger, resonnerer, og sender lydbølger tilbake, som gir grunnlag for et bilde. Teknologien rundt MR-kontrastmidlene er mer avansert. Der injiseres kontrastmidler som påvirker de magnetiske egenskapene til vannmolekylene i kroppen. Resultatet er bilder der for eksempel vevet eller organet som har tatt opp kontrastmiddelet, har annerledes signalintensitet enn sykt vev, som ikke tar opp kontrast, forklarer hun. 

Sigrid Fossheim

Internasjonal leder for ultralyd-produkter i GE HealthCare

– Innen PET og SPECT har vi sofistikerte løsninger med målsøkende legemidler, som brukes innen kardiologi, onkologi og nevrologi. Det kan være radioaktivt merket glukose, som er svært nyttig, siden kreftvev tar opp glukose, eller en tracer som binder seg til amyloidplakk i hjernen. Vi investerer mye i hele porteføljen, ikke minst innen immunonkologi, der vi, sammen med partnere og akademia, for eksempel prøver å utvikle produkter som kan tidlig vise om behandling har den ønskede effekt, tilføyer Stavik.

Foto: Istock

Presisjon

Hun legger til at det også arbeides med å få nye produkter i porteføljen, så vel som digitale verktøy som øker bildenes diagnostiske verdi.

– Da kan vi gjøre det lettere for legene å treffe de rette beslutningene, forklarer hun.

– Det er mulig å avdekke sykdom uten flere av kontrastmidlene, men kvaliteten og presisjonen blir mye bedre med dem. Ved mistanke om sykdom kan en enkelt utføre en ultralyd-avbildning med kontrast, som også kan vise hvilken sykdom det er tale om, etterfulgt av behandling og ny avbildning, for å se på effekten av behandlingen, forteller Fossheim.

– Nettopp det at teknikkene kan kombineres med andre digitale verktøy, gjør det mye lettere å skreddersy behandlingen og oppfølgingen av den enkelte pasient. Slik er målet å bidra til en effektiv, sikker og kostnadseffektiv behandling, tilpasset den enkelte pasient, legger Stavik til, og for å gi et inntrykk av omfanget på GE HealtCares bidrag, tilføyer Fossheim:

– Frem til i dag er godt over én milliard pasienter blitt injisert med våre kontrastmidler. Vår styrke er nok at vi både utvikler og produserer kontrastmidler, utstyr og programvare.

Av Jarle Petterson

Neste artikkel