Skip to main content
Home » Luft og lunger » Radon i boligen øker risikoen for lungekreft
Luft og lunger

Radon i boligen øker risikoen for lungekreft

Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft. Foto: getty Images

Norge er et av de landene i verden som har de høyeste konsentrasjonene av radon i boliger. Radon i inneluft medvirker til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge.

Den høye konsentrasjonen av radon i norske boliger skyldes både de geologiske forholdene i landet vårt, klimaet og måten vi bygger boligene våre på. Omtrent hver femte bolig i Norge har et radonnivå som er så høyt at det bør settes i verk tiltak.  

– Når vi puster inn luft som inneholder radon, avgir den stråling til lungene, noe som over tid kan føre til lungekreft. Det er anslått at radon i boliger medvirker til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Statens strålevern.

Risikoen for å få lungekreft avhenger av hvor lang tid vi utsettes for radon og hvor høyt radonnivået er. Risikoen er størst for de som røyker eller har røykt. Den er rundt 25 ganger større for røykere enn for personer som aldri har røykt.

Alle bør måle radon

Den radioaktive gassen radon dannes i berggrunnen og kan sive inn i huset gjennom sprekker og utettheter mot grunnen. Dette er den vanligste årsaken til forhøyde radonnivåer innendørs. Det fins radon i berggrunnen de fleste steder i Norge, men mengden varierer. De lokale variasjonene kan være store, også mellom nabohus.

– Vi anbefaler alle å måle radon. Det er den eneste måten å finne ut om du har for høye nivåer. En av fire norske boligeiere har målt radon. Nå er det bare for resten å komme etter, sier Olsen.

 I boligblokk er det vanligvis bare de som bor i de to nederste etasjene som trenger å måle, siden radonnivået normalt er lavt i de høyere etasjene.

Vann kan også være en kilde til radon i innelufta. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner; og når du dusjer eller bruker oppvaskmaskin frigjøres radon til inneluften.

Tilkjørte masser, som pukk og grus, i byggegrunnen kan bidra til problemer med radon, selv om du bor i et område som ellers er lite utsatt.

Sjekk stua og soverommet

Det er både enkelt og rimelig å måle radon, understreker Olsen.

Du kan måle med sporfilm eller med et elektronisk måleapparat – fremgangsmåten er uansett den samme.  Du skal måle i minst to måneder i vinterhalvåret, for på denne tiden er konsentrasjonen av radon mest stabil.  

-Radonkonsentrasjonen i et bygg varierer fra dag til dag og fra uke til uke.  Måler du i minst to måneder, jevnes denne naturlige variasjonen. Jo lenger du måler, desto sikrere blir målingen din, understreker Olsen.

Du bør måle radon i minst to oppholdsrom, for eksempel i stua og soverommet.

Det er her du oppholder deg mest, og risikoen for å få lungekreft avhenger av tiden du oppholder deg i rommet. Kjelleren og første etasje er mest utsatt for radon, siden radongassen kommer fra grunnen.

Ikke glem utleieboligen

Leier du ut bolig eller leilighet, har du ansvar for at radonnivået ikke er høyere enn grensene i strålevernforskriften.  Måler du 100 becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3) eller mer, må du gjøre tiltak. Nivået skal uansett ikke være mer enn 200 becquerel per kubikkmeter luft. Har du gjort tiltak for å få ned radonnivået, må du gjøre nye målinger for å kontrollere at tiltakene har hatt effekt.

-Leietakeren din har rett til å få informasjon om radonnivåene. Denne dokumentasjonen skal du også ha tilgjengelig hvis kommunen kommer på tilsyn, sier Olsen.

Få hjelp

-Det finnes gode og effektive tiltak mot radon. Som regel vil det mest effektive være å endre trykket i grunnen, det vil si installere et radonsug eller en radonbrønn. Det er også viktig å få tettet sprekker mot grunnen og sørge for god ventilasjonen av innelufta, sier Olsen.  

Han sier det er lurt å få profesjonell hjelp til å vurdere hvilket tiltak som egner seg best i din bolig.  

Bygger du nytt hus i dag, er det påbudt å installere forebyggende radontiltak.

-Vi ser at radonproblemet er betydelig mindre i nye hus enn i eldre, så tiltak nytter. Uansett anbefaler vi at du skaffe deg oversikt over radonsitasjonen i boligen din. Det handler om å ta vare på helsa, sier Bård Olsen.  

 Les mer:

Av: Jofrid Egeland, kommunikasjonsrådgiver i Statens strålevern

Next article