Home » Luft og lunger » Dette skjer i kroppen ved allergi
Luft og lunger

Dette skjer i kroppen ved allergi

Foto: Unsplash

Reaksjonen fra immunsystemet er der for å beskytte oss mot alt «fremmed» som ikke hører naturlig hjemme i kroppen vår, som ulike bakterier og virus. Når immunsystemet reagerer på proteiner (allergener) som normalt finnes i og rundt oss, som for eksempel i dyrepels, husstøvmidd, pollen, muggsopp eller i maten, er det en overreaksjon som vi kaller allergi.

Grethe Amdal

Helsefaglig rådgiver, LHL

Øvre og nedre luftveier

Den allergiske reaksjonen er avhengig av hvor og hvordan allergenet kommer inn i kroppen. Allergener som setter seg i nesen og øynene vil føre til tett og rennende nese, nysing og hovne, røde øyne. Det kalles høysnue. Pollenallergi blir særlig assosiert med slike symptomer, og ved kraftig pollenallergi kan man også oppleve at det klør i halsen og munnen når det er mye pollen i luften. De nedre luftveier som luftrør, luftveier og lunger reagerer med pusteproblemer, hoste og pipende pust. Det kalles allergisk astma.

Fra høysnue til astma

For de som er allergiske og er i stadig kontakt med et allergen fra for eksempel katt eller midd, vil det føre til en langvarig betennelsestilstand i luftveiene som øker sannsynligheten for at tilstanden forverres. Det kan resultere i at man utvikler allergisk astma. Mellom 20 og 40 prosent av alle med pollenallergi utvikler astma. LHL Astma og allergi anbefaler derfor alle å behandle høysnuen sin, for å redusere risiko for astma senere i livet.  

Ulike måter for behandling av allergi

Hvordan allergien bør behandles er avhengig av hvilket organ som er angrepet; er det nese, øyne eller luftveier? I tillegg til lokal behandling som spray eller dråper er det vanlig å behandle med allergitabletter(antihistaminer). Denne type behandling lindrer bare symptomene, men for mange er det tilstrekkelig. Det er derimot en del som ikke opplever god nok effekt av den tradisjonelle allergibehandlingen, og da er allergivaksinasjon et godt alternativ.

Allergivaksinasjon, eller spesifikk immunterapi, er en behandling som gjør kroppen i stand til å tolerere det man i utgangspunktet er allergisk mot. En ny type allergivaksinasjon er nettopp blitt tilgjengelig i Norge, blant annet på LHL-sykehuset på Gardermoen. Der tilbys vaksine overfor gress, bjørk, husstøvmidd, muggsopp, hund og katt. Vaksinen gis som dråper, som legges under tungen hver dag i fire til tolv måneder i året, i tre til fem år. Mange opplever å bli mye bede av sin allergi etter allergivaksinasjon.

Av: Grethe Amdal, Helsefaglig rådgiver, LHL

Neste artikkel