Home » Luft og lunger » 3 x 3 for kols – er det mulig å ha et godt liv med kols?
Luft og lunger

3 x 3 for kols – er det mulig å ha et godt liv med kols?

Regelmessig fysisk aktivitet har en positiv effekt på sykdommen, og jevnlig trening gir en bedret funksjonsevne og livskvalitet hos pasienter med kols, uansett alder og sykdomsgrad. Foto: Unsplash

Med riktig behandling, god oppfølging og en god porsjon egeninnsats kan man ha gode dager også med kols.

Kols er en kronisk lungesykdom ledsaget av host, økt slimproduksjon og det er tungt å pust. For å leve så godt som mulig med kols, er det viktig med gode rutiner. Gode rutiner er viktig, fordi en hverdag med kols kan være både frustrerende og belastende.

Vi har følgende 3 råd til deg som lever med kols:

  1. Vær fysisk aktiv så godt du kan – all aktivitet er bra. En gåtur er bedre enn ingen gåtur. Prøv å ha faste tidspunkter du setter av til trim gjennom uken.
  2. Lær deg hvordan du får opp slim fra lungene – be gjerne om henvisning til fysioterapeut fra fastlegen eller din behandler, som kan gi deg opplærer i god pusteteknikk, og i øvelser som styrker muskulatur.
  3. Hold vekta – mange med kols går mye ned i vekt. Da er det lurt å velg energitette og hyppige små måltider.

Snakk med legen – fortell om dine plager og spør etter hvilken hjelp du kan få – det finnes ulike typer av hjelp. Regelmessig fysisk aktivitet har en positiv effekt på sykdommen. Mange tror det er farlig å trene, men jevnlig trening gir en bedret funksjonsevne og livskvalitet hos pasienter med kols, uansett alder og sykdomsgrad. Mange kolspasienter rammes av angst og depresjoner, og isolerer seg lett fordi de ikke orker så mye som før. Trening og faste rutiner har stor dokumentert effekt også i forhold til psykisk helse. Et sunt og næringsrikt kosthold er viktig for kolspasienter. Sunne og regelmessige måltider forebygger infeksjoner i lungene, det gir energi og det bidrar til å holde vekten stabil.

Om lag 150 000 lever i dag med kols. Årsakene til sykdommen er mange og sammensatte. Det er også slik at vi må forvente en økning i antallet som er rammet av kols. De som er rammet av kols både trenger og fortjener god oppfølging og så gode liv som mulig, med sykdommen.

Økt behov for lungerehabilitering

Lungerehabilitering er den viktigste og mest kostnadseffektive behandling ved kols. Vi trenger et mer omfattende tilbud om lungerehabilitering for personer med kols. Rehabilitering er den beste og mest effektive behandlingen, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse. Under et rehabiliteringsopphold lærer pasienten å takle sykdommen i hverdagen, og å leve med sykdommen. Det blir i større grad satt i stand til å ivareta seg selv i hverdagen. Rehabiliteringstilbud kan derfor gi store samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.

Lungerehabilitering er en tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling hvor hensikten er å bedre den fysiske og psykiske tilstanden til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fysisk trening, undervisning, pasientopplæring og råd om livsstil.

Ved innføring av Samhandlingsreformen i 2012, ble det besluttet at rehabilitering skulle være en del av det kommunale helsetjenestetilbudet. Det er fortsatt uklart i hvilken grad norske kommuner har etablert tilbud om lungerehabilitering, hvor tilgjengelig dette er og hva tilbudet omfatter. I LHL er vi svært bekymret for at rehabiliteringstilbudet i en slik modell vil bli svekket, tilfeldig og mindre tilgjengelig, med påfølgende høyere kostnader til sykehussektoren.

Vi trenger et løft for lungerehabilitering i Norge, til beste for den enkelte pasient, deres familier, men også for best mulig helsetilbud for alle i Norge.

LHL arrangere gratis webinar om kols 17. november kl 18.00 der lungespesialister gir råd og besvarer spørsmål på direkten. Trykk her for å komme til webinaret.

Av Helle Stordrange Grøttum, generalsekretær LHL Astma og allergi

Neste artikkel