Home » Luft og lunger » Dette bør kolspasienter tenke på i koronatiden
kols

Dette bør kolspasienter tenke på i koronatiden

Foto: Getty Images

For kolspasienter er det viktig å holde kontroll på sykdommen. Derfor bør pasienter med kols oppsøke fastlegen jevnlig, sørge for at de har riktige medisiner og redusere kontakt med andre.

– Kols er en sykdom som har et ganske individuelt sykdomsforløp og rammer forskjellige mennesker ulikt. Derfor vil farene som oppstår dersom disse pasientene får en Covid-19-infeksjon være litt forskjellig ut fra hva slags kolssykdom den enkelte har hatt, sier Olav Kåre Refvem, spesialist i lungesykdommer og indremedisin.

De dårligste pasientene er de som normalt blir mest påvirket, og de som har kols hvor det er mye emfysem, noe som betyr at mye av lungevevet har gått i stykker, vil være mest utsatt.

– Mange av kolspasientene er dessuten litt eldre, og mange av dem er tidligere røykere som også har andre tilleggssykdommer som for eksempel ulike hjertesykdommer. Det øker faren for å bli alvorlig syk ytterligere. I tillegg er naturligvis alder i seg selv også en risikofaktor, noe som har med selve immunsystemet vårt å gjøre.

Jevnlig oppfølging hos fastlegen

I starten av pandemien var legekontorene stengt og hele sykehusstrukturen lukket ned. Folk var engstelige for situasjonen og mange unngikk også å ta kontakt med fastlegen sin fordi de trodde at koronasituasjonen la beslag på det meste av tiden som legene hadde.

– Mange av dem som burde ha vært hos lege turte ikke å ta kontakt med oss. Men nå kan jeg forsikre om at det er trygt å oppsøke legen igjen, fortsetter Refvem.

Olav Kåre Refvem

Spesialist i lungesykdommer og indremedisin

Skal du til undersøkelse på en poliklinikk i dag, stilles det mange spørsmål for å avsløre eventuelle symptomer på Covid-19, og de som har hatt covid-smitte i nærheten av seg, eller som har vært i utlandet, blir snudd i døra og kommer ikke inn. Innendørs er det også en rekke smittevernstiltak. Det holdes god avstand både på venterommene og under konsultasjonen, det legges vekt på god håndhygiene, bruk av munnbind, at rommet er stort og godt ventilert, samt at dørhåndtak og andre ting sprites etter hver pasient.

– For kolspasienter er det viktig å komme til lege. Mange av dem bruker flere forskjellige medisiner og det kan være greit å rydde opp i medisinbruken for å sikre at de både har best mulig medisin, men også forsikre seg om at medisinene de har blir brukt riktig.

Pasientene kan også føle at det ligger en trygghet i å oppsøke lege siden de kan være veldig syke, orke lite, ha mye pustebesvær og slite med søvnproblemer.

– Derfor er det lurt å overvåke sykdommen og avdekke eventuelle andre tilstander også, understreker spesialisten.

Er det trygt å ta pusteprøve?

For kolspasienter er det viktig å holde øye med lungefunksjonen. For å gjøre dette foretar legene pusteprøver. I starten av pandemien ble det sagt at pusteprøver burde unngås på grunn av smittefare:

– Det er ikke sånn at vi fraråder å ta pusteprøver lenger, men hvis de skal tas må det gjøres på en forsvarlig måte, blant annet ved å benytte gode filtre som hindrer at vi får en eventuell smitte inn i apparatene, forklarer Refvem. Ved mistanke om smitte skal det ikke gjøres.

Legens råd

Det viktigste rådet er å ha best mulig kontroll på sykdommen, at man har riktige medisiner tilgjengelig og at de brukes riktig. Og hvis du er tvil om noe, skal du kontakte lege.

– Ellers er det lurt å få behandlet luftveisinfeksjoner så tidlig som mulig og alle som er over 60 år, eller som har en eller annen lungesykdom, bør ta influensavaksine. Kolspasienter kan også få en oppblomstring av alvorlig lungebetennelse som kommer på toppen av alt annet, og da kan man være ille ute. Derfor har det også blitt utbredt med vaksinasjon mot lungebetennelse.

– I tillegg er det naturligvis viktig å begrense kontakt med andre for å unngå smitte, og de som er dårligst bør være spesielt forsiktige. De fleste pasientene jeg kjenner er ansvarlige mennesker som tar dette på alvor, men dessverre kan mange av dem oppleve å bli veldig ensomme slik som situasjonen er nå, avslutter Refvem.

Av Tom Backe

Neste artikkel