Skip to main content
Home » Psykisk helse » Mening – en ‘beat’ i hverdagen
Sponset

Å delta i aktivitet som gir mening kan forebygge problemer forbundet med psykisk helse eller rus. Det kan også være veien til bedring. For Silje Rasmussen Sandnes ble musikkterapi et vendepunkt.

– Det er et sted hvor jeg kan være meg selv, det har på en måte betydd alt. Jeg tror det kan bidra til at folk finner seg selv, at man kan få til det man vil, bare man tør å heve stemmen, forteller Silje.

Nå er det tre år siden hun begynte å prate igjen. Under årets Rockovery, et konsertarrangement i Oslo, tar hun enda et steg videre, som konferansier. Hun har også begynt på Erfaringsskolen.

– Så musikken har virkelig ført vei, sier hun.

Nasjonalt kompetansesenter

Økt opplevelse av mening, det å finne en aktivitet som passer midt i blinken, kan være starten på en bedringsprosess. Kommunenes tilbud til personer med psykisk helseutfordringer støtter opp under dette. Hvis de jobber Recoveryorientert!

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet med å styrke psykisk helsearbeid for voksne i kommunene.  

– Det er en oppgave for kommunene å bidra til at den enkelte opplever tilhørighet og betydning. Det skjer der vi lever livene våre. Kompetansesenteret NAPHA har som mål å være en faglig alliert for psykisk helse og rustjenestene og for brukerstyrte aktiviteter og initiativ, sier Ellen Hoxmark, leder i NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene.

Ellen Hoxmark

Leder i NAPHA

Seks filmer om musikkterapi – NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Inkluderende aktiviteter

Meningsfull hverdag var tema for fjorårets NAPHA-konferanse. Den viste et bredt spekter av muligheter for kommunene til å legge til rette for inkluderende aktiviteter. Fra byutvikling til samtaler rundt bål. Frivillige organisasjoner kan for eksempel være viktige medspillere.

Sagatun Brukerstyrt Senter i Hamar er kjent for sin recovery-innfallsvinkel. Rap Clinic i Bærum er et annet eksempel, et kommunalt, frivillig tilbud. Deltakerne kommer sammen, synger, rapper, produserer musikk, fikser gitarer eller driver med grafisk design. Alt etter hva den enkelte som deltar er interessert i.

PSYKISK HELSE OG TILHØRIGHET: – Musikkterapi kan få deg til å føle at du er verdt noe. Du er ikke en brikke hvor som helst, men du er med i et felleskap, sier Morten Hornmoen. Her med kormedlem Lisbeth Hagen. Foto: Ellevill Produksjon.

På spørsmål om hva de forskjellige typene aktiviteter kan ha til felles, svarer Jørgen, erfaringsekspert ved Rap Clinic:

– Jeg tror det går på samholdet det skaper. Vi hjelper hverandre. Når et menneske for eksempel får jobbet med teksten sin og sunget det, så er det terapi. Det er mye som kan være terapi. Det er litt den drømmen om å dra på turné, at man står på scenen, lager en låt, lager en beat. Det vekker følelser i mennesker, sier Jørgen.

Vil du utvikle det psykiske helsearbeidet i kommunen? Nettstedet Napha.no har blitt kalt en gullgruve. Der finner du kunnskap fra forskere, rådgivere, ansatte innen psykisk helse og rus, pårørende og mennesker som selv har kjent det på kropp og sinn. Sammen finner vi rytmen.

Hold deg oppdatert!

NAPHA er et nasjonalt kompetansesenter, som jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet med å styrke psykisk helse- og rustjenestene i kommunene.

Ragnhild Krogvig Karlsen

Kommunikasjonsrådgiver i NAPHA

Tekst: Ragnhild Krogvig Karlsen

Next article