Skip to main content
Home » Psykisk helse » Intervju med en anonym frivillig i Kors på halsen
Psykisk helse

Intervju med en anonym frivillig i Kors på halsen

Foto: Røde Kors/ Kors på halsen

Kors på halsen er et samtaletilbud fra Røde Kors for barn og unge opp til 18 år. Alle de frivillige i Kors på halsen er anonyme, og det er de for at barna skal føle seg trygge på at ingen vet hvem de er når de tar kontakt. Derfor er den frivillige i dette intervjuet også anonym.

Hva er dine oppgaver som frivillig?

Hovedoppgaven er å snakke med barn på telefon, chat eller mail. Samtalene dreier seg ofte om barn som trenger veiledning, støtte og hjelp, eller barn som har mest behov for å lufte tankene sine litt. Det er en veldig miks av temaer. Det er en del tøffe samtaler, men også mange som bare er hyggelige. Ellers er det mange oppgaver man kan ta hvis man vil, for eksempel opplæring og rekruttering av nye frivillige. Målet er at all driften skal løses av de frivillige, så det er mange oppgaver å være med på.

Hva gir det deg å være frivillig?

Jeg opplever at det jeg gjør på vakt er viktig og til nytte for de barna som tar kontakt. Det er givende å føle at man faktisk hjelper andre. Jeg lærer stadig noe nytt om barn og unge. Det oppleves også veldig positivt å være i et miljø med andre som er engasjerte.

FRIVILLIG I RØDE KORS

Med deg på laget kan vi gjøre en viktig innsats for fellesskapet. Røde Kors har mange aktiviteter du kan engasjere deg i. Hos oss får du god opplæring så du blir trygg i rollen som frivillig.

Hva slags følelse sitter du igjen med etter en vakt hos Kors på halsen?

Jeg går alltid med mer energi enn jeg hadde da jeg kom på vakt. Jeg kan være litt sliten etter en dag på jobb, men i møte med de andre frivillige og barna så får jeg ekstra motivasjon og energi. Det gir en god følelse og jeg føler at jeg bidrar til et viktig tilbud. Noen samtaler er tyngre og jeg kan bli sliten etterpå, men det betyr også at det har vært viktig at jeg var til stede for noen andre.

Hvordan er det å snakke med barn som har det vanskelig?

Jeg kjenner på mange ulike følelser. Det er tøft å vite at barna ikke har det bra. Det at Kors på halsen er en anonym tjeneste gjør at barna åpner seg på en måte som de kanskje ikke ville gjort ellers. Man får en usminket sannhet. Men barna er flinke til å vise sin takknemmelighet og at de setter pris på at man er til stede for dem. Det gir en god følelse.

Kan hvem som helst være frivillig i Kors på halsen?

Det er lurt å kjenne etter om man er klar for å sitte i samtaler med tidvis veldig tunge temaer. Det kan være snakk om selvmord, selvskading, mobbing og liknende temaer. Kors på halsen har god opplæring for nye frivillige, men det er viktig at man er en trygg støtte for barna i den type samtaler. Hvis man er oppriktig motivert for å hjelpe barna så tenker jeg at dette kan passe for alle. Så må man være over 22 år og kunne vise politiattest. Det er også greit å ha grunnleggende digital kompetanse.

Hva har du lært gjennom din rolle som frivillig?

Først og fremst har jeg lært veldig mye om barn og unge og deres situasjon. I tillegg finnes det masse kurs og opplæring i Røde Kors der du kan lære alt fra samtaleteknikk, pedagogikk, førstehjelp og selvmordsforebygging. Det er ingen grense for hva man kan lære og jeg opplever mye personlig utvikling.

Hva slags hjelp og støtte får du på vakt?

Alle vakter har en gruppeleder som kan være en støtte i vanskelige samtaler. I tillegg finnes det temakort med gode råd som kan brukes som hjelpemiddel i samtalene. Det er også et ettersamtale-tilbud dersom man trenger oppfølging etter å ha hatt en utfordrende samtale.

Hva vil du gi som råd til de som vurderer å begynne med frivillighet?

Jeg tenker at frivillighet er noe av det viktigste vi har i samfunnet. Hvis man har litt fritid til overs så tenker jeg at man bør engasjere seg. Det er lurt å finne noe som passer seg og der man føler at man har noe å gi. Det viktigste er at folk bidrar med det de er motivert for og som de føler at de får noe igjen for selv. Jeg vil tipse om å kontakte Røde Kors, der finnes det mye forskjellig å bidra med.

Snakk med Kors på halsen

Trygt og anonymt, for deg opp til 18 år

Tekst: Røde Kors – Kors på halsen

Next article