Skip to main content
Home » Psykisk helse » – Vi må tørre å snakke om selvmord i klasserommet
Psykisk helse

– Vi må tørre å snakke om selvmord i klasserommet

Foto: Emilie Gjengedal Vatnøy

Selvmord tar flest unge liv i Norge. I 2022 var det 125 mennesker under 30 år som døde i selvmord. 

– Skal vi nå regjeringens nullvisjon må det satses på forebygging i tidlig alder. Vi må tørre å snakke om selvmord i klasserommet, sier Fredrik Nordanger i Mental Helse.

2000 elever fra skoler i hele Norge har fått undervisning i YAM, Youth Aware of Mental Health, et skoleprogram hvor elevene lærer å snakke om og håndtere vanskelige temaer som depresjon, selvskading og selvmordstanker.

– Mental Helse har fått gode tilbakemeldinger fra skolene som har fått YAM-undervisning, der blant annet et bedre klassemiljø og mer åpenhet har blitt fremhevet som positive effekter etter undervisningen, forteller Nordanger, prosjektkoordinator for YAM i Mental Helse.

Fredrik Nordanger

Prosjektkoordinator for YAM Mental helse

Undervisningen varer i fem timer fordelt over tre uker og gjennomføres i klasserommet av trente instruktører.

– Ifølge en studie blant 11 000 skoleelever i ti EU-land, ble selvmordstanker og -handlinger halvert ett år etter fullført undervisning, viser Nordanger til.

Anbefaler YAM til alle skoleelever

Rådet for psykisk helse kaller YAM for «barnas bilbelte». Nasjonalt forum for forebygging av selvmord har trukket frem YAM som eneste tiltak fra regjeringens handlingsplan, «Ingen å miste», som har en nullvisjon for selvmord.

Anbefalingen er krystallklar: YAM må tilbys alle elever mellom 13 og 17 år i Norge.

– Psykisk helse og selvmordsforebygging er ikke et tema som dekkes i lærerutdanningen. Å overlate ansvaret til skolene og lærerne som står på bar bakke, er ikke rettferdig. Man trenger ikke finne opp kruttet når det allerede finnes et program med dokumentert effekt, sier Nordanger.

YAM

YAM, Youth Aware of Mental health, er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram om psykisk helse blant unge. Programmet bygger på internasjonal forskning og kan vise til svært god effekt for psykisk helsefremming og selvmordsforebygging. YAM er derfor anbefalt i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord – «Ingen å miste».

Nordland og Rogaland går i bresjen

Til nå har 100 skoleklasser fått YAM-undervisning. Nordanger oppfordrer skoler til å ta kontakt med Mental Helse, kommunen eller fylkeskommunen ved interesse.

Stadig flere får øynene opp for det evidensbaserte skoleprogrammet. Nordland fylkeskommune har hatt en nullvisjon for selvmord siden 2014 og er først ute i landet med å tilby skolene YAM.

– Selvmordsraten i Nordland har vært høy i mange år, og vi opplever at det er lite kunnskap i befolkningen og at mye er mytebasert. Fylkeskommunen bidrar med kunnskap og kompetanse, og sender dermed et viktig signal om at vi tar selvmordstallene på alvor, sier Ronny Olsen, folkehelserådgiver i Nordland.

Nordland fylkeskommune samarbeider med kommuner om utdanning av egne YAM-instruktører og er i gang med å ansette en prosjektkoordinator. Tre av 16 skoler har fått undervisningen og målet er at alle Vg1-elever i fylket skal få tilbudet.

Ved Bryne og Dalane videregående skoler i Rogaland gjennomføres et forskningsprosjekt for å se om resultatene fra den europeiske studien på YAM kan gjenskapes. Resultatene er klare høsten 2024.

Store forventninger til politikerne

Flere partier, både lokalt og nasjonalt, nevner YAM som et spesifikt tiltak de ønsker å innføre i skolene. Høyre skriver i sin plan for bedre psykisk helse, «Hjelp som hjelper», at de vil stille krav til at skolen benytter forebyggingsprogrammer som har dokumentert effekt mot selvskading og selvmord, gjennom at YAM tilbys på alle skoler.

– Mental Helse har dermed store forventninger til det kommende statsbudsjettet, som legges frem i starten av oktober. Vi forventer at politikerne følger opp og gjør ord og planer om til handling, sier Nordanger, og avslutter:

– Én ting er sikkert: Skal vi nå målet fra handlingsplanen «Ingen å miste», må vi komme i gang nå. Tid er ikke bare penger, tid koster i denne sammenhengen også liv.

Dette er YAM

– YAM, Youth Aware of Mental health, er et helsefremmende og forebyggende undervisningsprogram om psykisk helse blant unge, i alderen 13 til 17 år
– Programmet er laget i samarbeid mellom Karolinska Institutt i Stockholm og Columbia University i New York, og i Norge er det Mental Helse som har rettighetene til programmet.
– YAM fremmer samtale og diskusjon, øker kunnskap og utvikler ferdigheter om psykisk helse
– Undervisningen har vist seg å være effektivt i en studie blant drøyt 11 000 skoleelever i ti EU-land. Selvmordstanker og -handlinger reduseres med 50 prosent etter 12 måneder.
– Instruktørene har gjennomgått et femdagers opplæringsprogram utviklet av Karolinska instituttet i Stockholm og Columbia University, som er tilpasset norske forhold.
– Siden de første YAM-instruktørene ble utdannet i 2019 har om lag 100 skoleklasser over hele Norge gjennomgått undervisningen

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske helseutfordringer, pårørende og andre interesserte. Les mer på mentalhelse.no

Av Emilie Gjengedal Vatnøy, kommunikasjonsrådgiver i Mental Helse.

Next article