Skip to main content
Home » Psykisk helse » Tverrfaglig innsats mot avhengighet
Sponset

Med tilholdssted på Rødtvet, nær marka nordøst i Oslo, drives Incognito Klinikk som en stabil instans i kampen mot avhengighet. Vi tok en prat med sosionom Bente Sørlieom klinikkens fokus på tverrfaglig samarbeid og helhetlig tilnærming.

— Vår hovedvekt er avhengighetsbehandling med en flerfaglig tilnærming. Hos oss blir pasientens behandlingsopplegg satt sammen av et team bestående av blant annet en lege, psykolog, sosionom og sykepleier som gjør en helhetlig vurdering av pasienten. Dette sikrer et behandlingsopplegg som tar hensyn til somatikk, psykisk helse, og ulike sosiale problemer og livsbelastninger, forteller Bente Sørlie. 

Bente Sørlie

Sosionom, Inkognito Klinikk

Innholdsrik hverdag

Sørlie, som har jobbet ved klinikken i fem og et halvt år, forteller at de legger vekt på et tilpasset program hvor undervisning i ulike temaer relatert til avhengighet, gruppesamtaler, og fysisk trening er noen av elementene i behandlingen. 

— Dagen ved Incognito Klinikk begynner med et felles morgenmøte, hvor pasientene tildeles daglige gjøremål og oppgaver. Deretter er det tid for en morgentur i naturskjønne omgivelser. Turene kan tilpasses pasientenes individuelle behov og preferanser. Etter turen er det undervisning i ulike og aktuelle emner som avhengighet, motivasjon, kognitiv terapi og traumer, for å nevne noen, sier Sørlie. 

Vår hovedvekt er avhengighetsbehandling med en flerfaglig tilnærming.

Rutiner essensielt

— Rutiner er sentralt i rehabiliteringsprosessen ved vår klinikk, og gjennom faste måltider, hvile, samt behandlingsprogram legges det til rette terapeutisk endring over tid. Vi bestreber oss etter tilpasning til den enkeltes behov og kapasitet, slik at hver enkelt får den støtten de trenger for å lykkes i sitt rehabiliteringsforløp. Hun opplyser om at for å få plass ved Incognito
Klinikk kan pasienter henvises av lege, DPS, eller ruskonsulenter i kommunen. 

— Klinikken tilbyr korttids døgnbehandling, poliklinisk behandling og grupper av primært alkohol- og medikamentavhengighet. Som del av behandlingen vil det også kunne gjennomføres utredninger av psykolog ved behov, avslutter Sørlie.

Stiftelsen Incognito klinikk kan tilby behandling når:

– ditt forhold til alkohol og/eller medikamenter er et problem
– en av dine nærmeste har et rusproblem

Av Kristian Fabrizio

Next article