Home » Psykisk helse » Vi trenger hverandre
Sponset

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem, som krever prioritert innsats og målrettede tiltak. Myndighetene er bærebjelken i dette arbeidet. Likevel kan vi som medmennesker utgjøre en stor forskjell for andre, og det trenger vi å minne hverandre på.

I 2021 bodde 1 795 voksne og 1 442 barn på et krisesenter i Norge. Det betyr at antall barn som bodde på et krisesenter i en kortere eller lengre periode i fjor, tilsvarte 58 skoleklasser. Krisesentrene gjennomførte til sammen 9 000 enesamtaler på telefon gjennom året. Det tilsvarer et gjennomsnitt på omtrent 25 telefonsamtaler daglig. Psykisk vold, fysisk vold og trusler var de vanligste årsakene til at både beboere og dagbrukere søkte hjelp hos et krisesenter.

VO-linjen – En hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Bak tall er det mennesker

Tall og statistikk er viktig, fordi det sier noe om en bestemt tilstand og det hjelper oss å forstå. Likevel kan det være vanskelig å relatere seg til tall, selv når de er ubehagelig høye. Tallene i denne sammenhengen representerer mennesker som lever eller har levd med ulike former for vold. Mennesker som trenger beskyttelse. Mennesker som ikke føler trygghet i eget hjem. Mennesker som trenger hjelp.

Les også: Dette er voldsspiralen

“Hvorfor går du bare ikke?”

Det er flere sterke mekanismer som bidrar til at voldsutsatte forblir i et skadelig forhold. Mennesker som lever med vold over lang tid brytes ned. Det er vanlig å kjenne på følelser som skyld og skam. Mange forteller om nedbrutt selvbilde, og en gradvis svekkende dømmekraft. Det er ikke uvanlig at virkelighetsoppfatningen forvrenges. Hvorfor det? Fordi den som står deg nærmest og som du stoler på, truer, skader og krenker deg.

Det kan med andre ord være krevende og vanskelig å bryte ut av en voldelig relasjon, og mange trenger hjelp for å klare det. Derfor trenger vi hverandre.

La oss avslutte med et tydelig eksempel, som viser den avgjørende rollen du kan spille i noen andre sitt liv. Statistikk viser at 35 prosent av beboerne som oppsøkte et krisesenter i 2021, gjorde det på eget initiativ. Det betyr at resterende 65 prosent kom i kontakt med et krisesenter ved hjelp av andre – ulike hjelpeinstanser, familie, venner og bekjente. “Andre” kan være deg.

FAKTA

Blir du utsatt for vold i nære relasjoner, eller kjenner noen som blir det? Vold- og overgrepslinjen tilbyr støtte, råd og veiledning på 116 006 eller via chat på volinjen.no. Helt anonymt. Helt gratis.

Av Martine Sorknes Ødegården, Prosjektmedarbeider Vold- og overgrepslinjen Krisesentersekretariatet

Neste artikkel