Skip to main content
Home » Psykisk helse » Helse foran prestasjon
Psykisk helse

Helse foran prestasjon

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idretts- forbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon. Foto: Getty Images

Idretten er en viktig del av de fleste ungdommers liv. Idrett er en sentral arena for utvikling og mestring – fysisk, psykisk og sosialt. Dette gir oss en unik mulighet til å være med å skape god helse.  

Ungdomstiden er en tid med store forandringer, både kroppslig og mentalt. Frem til puberteten har gutter og jenter utviklet seg ganske likt fysiologisk, og har forholdsvis like forutsetninger – også på idrettsbanen. Men så skjer det noe. Jenter kommer i puberteten omtrent to år før gutter. De vokser i høyden og får relativt sett mer fett og mindre muskler. Dette er den naturlige utviklingen og det er viktig at kroppen får vokse i eget tempo – selv om det kan innebære at man plutselig presterer dårligere på banen eller i løypa.

Guttene derimot vokser relativt mer i muskelmasse. Men det er store individuelle forskjeller både i alder puberteten inntreffer og hvordan den forløper. Det han være tøft å være en gutt på 15 år hvis utviklingen starter senere enn hos klassekameratene. Dette kan føre til sammenligning og et jag etter å øke muskelmassen raskest mulig. 

Katja Smith Ødegaard

Fysioterapeut og rådgiver, Sunn idrett

Kristin Lundanes Jonvik

Klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver, Sunn idrett

Voksne rollemodeller

Tenåringshjernen går også gjennom en omfattende ombyggingsprosess, som gjør at ungdom er ekstra sårbare blant annet for å utvikle et anstrengt forhold til kropp, mat og trening. I denne perioden kan en uskyldig ment kommentar tolkes i verste mening, og få store konsekvenser.

Her er vi voksne sentrale rollemodeller. Hvem er du som idrettsforelder, trener eller støttespiller? Er du den som spør om ungdommen slo rekorden denne gang, eller skåret det målet? Eller husker du også på å høre om de hadde det gøy, eller om hun fikk til det hun hadde øvd på? Det er gøy å prestere, men prestasjonen kan ikke være alt. Det blir for sårbart. For hvem er vi da? Hvis prestasjonen blir borte.

Flere risikofaktorer

Et ønske om prestasjon kan også gi et jag etter raske løsninger. Enten det er tanker om å gå ned i vekt, eller søken etter prestasjonsfremmende midler. Sosiale medier bombarderer deg med informasjon – om vektkutt, effektiv trening, rask muskelbygging og kosttilskudd. Her er det lett å gå seg vill og lett å tråkke feil. Det er utfordrende å filtrere informasjonen og navigere seg fram til de faktisk gode rådene. Et tilsynelatende harmløst kosttilskudd kan være inngangen til å eksperimentere med ulovlige midler. Et ønske om å gå ned et par kilo kan føre til overdreven slanking og i verste fall utvikle seg til en spiseforstyrrelse.

Idretten har med seg flere risikofaktorer for å utvikle et anstrengt forhold til kropp: kroppen er redskapet for suksess og mestring, det er i enkelte idretter et fokus på vekt og kroppens sammensetning, og prestasjon handler om å utfordre grenser. Men akkurat derfor er det så viktig at idretten skaper trygge rammer og gir ungdom gode rollemodeller. I barne- og ungdomsidretten skal helse alltid settes foran prestasjon. Vær en god støttespiller som tar ungdommens utfordringer på alvor, hjelp til med å navigere og vis at du selv har et positivt forhold til mat og kropp.

Viktig å ta tak tidlig

Organisert idrett står sterkt blant norsk ungdom, hvor tre av fire har vært med i et idrettslag etter at de begynte på ungdomsskolen (Ungdata, 2020). I løpet av ungdomsårene faller mange fra, og flere søker andre treningsformer på egen hånd, ofte i et treningsstudio.

Her spiller foreldrene en enda viktigere rolle i å fange opp en mulig utvikling av et anstrengt forhold til kropp, mat og trening. Vær nysgjerrig på hvorfor ungdommen begynner å trene med vekter, følger trenings- eller matprofiler i sosiale medier eller snakker om proteinpulver og kreatintilskudd. Hjelp til med å filtrere informasjon og håndtere press. Og er du bekymret, ta tak tidlig! 

FAKTA

Lurer du på hvordan du kan ta opp en bekymring relatert til kropp, mat eller trening, ta kontakt med Sunn idretts rådgivende tjenester, på chat eller mail.

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Sunn idretts hovedmålgruppe er unge idrettsutøvere i alderen 13-18 år, deres foreldre, trenere, ledere og helsepersonell tilknyttet idretten.

Prioriterte tiltak er samarbeid med særforbund, kompetanseheving i form av foredrag, e-læring, kurs og fagartikler, samt rådgivende tjenester.

Les mer her sunnidrett.no

Skrevet av Katja Smith Ødegaard, fysioterapeut og rådgiver Sunn idrett og Kristin Lundanes Jonvik, klinisk ernæringsfysiolog og seniorrådgiver Sunn idrett.

Next article