Skip to main content
Home » Diabetes » Viktig å oppdage hjerte- og nyresvikt tidlig
Diabetes

Viktig å oppdage hjerte- og nyresvikt tidlig

Foto: Louis Reed, Unsplash.

Nyresvikt og hjertesvikt er hyppig ved diabetes, og det er viktig å oppdage disse tilstandene tidlig. De kan påvises ved at fastlegen er oppmerksom, spør etter symptomer og tar enkle blod- og urinprøver.

– I en fersk studie, hvor blant annet norske data inngikk, fant vi at nyreskade og hjertesvikt var den første alvorlige hendelsen som inntraff gjennom en fireårs oppfølgingsperiode av pasienter med type 2 diabetes. Disse pasientene hadde i utgangspunktet ikke tegn til hjerte- eller nyreskade. Dette var vanligere enn hjerteinfarkt og hjerneslag, sier Kåre Birkeland, professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og overlege i endokrinologi ved Nyreseksjonen på Rikshospitalet ved Oslo Universitetssykehus.

Kåre Birkeland

Professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og overlege i endokrinologi ved Nyreseksjonen på Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Sven Grotdal, Diabetesforbundet.

Birkeland forteller at tradisjonell hjertesykdom med åreforkalkning har gått ned, mens hjertesvikt er en komplikasjon man har blitt mer oppmerksom på i det siste.

Utydelige symptomer

Det er ikke alltid så lett å merke om man har begynnende nyreskade. Man kan gå i mange år uten å være klar over det. Når nyresvikten blir alvorlig, gir den symptomer som hevelse i kroppen, kløe, slapphet og nedsatt allmenntilstand.

– Når det gjelder hjertesvikt, bør man være oppmerksom på symptomer som tretthet og tung pust, sier Birkeland.

Nye medisiner

– Det har kommet nye medikamentgrupper som bidrar til å holde nyrefunksjonen stabil over tid, og redusere risikoen for hjertesvikt, sier Birkeland, og legger til at man nå forsker videre på hvorfor disse medikamentene virker.

– Nå prøver vi å finne ut hvorfor disse komplikasjonene er så hyppige hos diabetes-pasienter, og hvorfor disse nye medisinene virker. Vi vet nemlig ikke helt hvordan dette henger sammen. Vi vet at medisinene senker blodsukkeret, men det er mange ting her vi ikke helt forstår ennå, sier overlegen.

Viktig med regelmessige kontroller

I Norge har vi rundt 300 000 pasienter med diabetes type 2. Mange går lenge med sykdommen før de får en diagnose.

– Når diagnosen først er stilt, har jeg inntrykk av at de fleste har et bra kontrollopplegg, og går til kontroll hos fastlegen to til fire ganger i året, sier Birkeland, som anbefaler regelmessige kontroller.

– Legen gjør de nødvendige undersøkelsene og målinger. For å finne ut om man holder på å utvikle nyresvikt, kan legen måle utskillelse av eggehvite i urinen, samt måle nyrefunksjonen med en blodprøve. Hvis fastlegen mistenker hjertesvikt, kan man ta en blodprøve, og eventuelt henvise videre til en spesialist, sier Birkeland.

Spør fastlegen

Birkeland har inntrykk av at mange fastleger er flinke til å følge opp diabetespasienter. Likevel viser forskning at det er stor variasjon blant fastlegene.

– Noen glemmer, eller unnlater, å undersøke for tidlig nyresykdom. Det er viktig å skjerpe oppmerksomheten rundt dette, sier han, og anbefaler fastlegene å bruke et skjema kalt Noklus diabetesskjema. Det ligger på Norsk diabetesregister for voksne.

– Dette skjemaet bør fastlegen gå systematisk gjennom sammen med pasienten en gang i året. Fastlegen vil også få tilbakemelding på hvordan pasienten ligger an. Jeg anbefaler at man spør fastlegen sin om han eller hun bruker dette skjemaet, sier Birkeland.

Journalist: Marte Frimand

Next article