Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Vanlige underlivsproblemer – ukjent blant kvinner
Sponset

Omtrent 15 prosent av kvinner i fertil alder lider av bakteriell vaginose. Til tross for dette vet ikke seks av ti kvinner hva bakteriell vaginose er, ifølge en undersøkelse bestilt av HealthTech-selskapet Dynamic Code. Problemene forveksles ofte med Candida (sopp i underlivet), og behandles derfor feil, noe som i verste fall kan lede til komplikasjoner og tilbakevendende problemer.

Bakteriell vaginose og Candida er to vanlige underlivsproblemer som hovedsakelig rammer kvinner i fertil alder. Bakteriell vaginose er en tilstand som oppstår når det er ubalanse i vaginal bakterieflora, mens en soppinfeksjon skyldes sopp i underlivet. Symptomene er like og viser seg gjennom illeluktende utflod og kløe i underlivet, men de krever forskjellig behandling.

– Det er viktig å vite hvilken infeksjon du har for å få riktig behandling. Bakteriell vaginose behandles med antibiotika, mens sopp behandles med soppdrepende medisiner. Mange ganger vet ikke kvinner om at de har bakteriell vaginose, og behandler derfor symptomene som om det var sopp de hadde. Da risikerer du å ikke bli kvitt problemene, sier Dr. Per-Göran Larsson, overlege og professor i obstetrikk og gynekologi.

Flere foretrekker selvtester

Undersøkelsen bestilt av Dynamic Code viser at holdningen til digitale helsetjenester blir stadig mer positiv. Andelen som foretrekker selvtester, i stedet for å besøke et helsesenter for prøvetaking, har også økt. Det er ofte raskere, lettere og anses å være mer tilgjengelig. Tall viser at 65 prosent av alle kvinner foretrekker selvtesting, for å finne ut om de har bakteriell vaginose, Candida eller urinveisinfeksjon.

Selskapet Dynamic Code tilbyr en selvtest som identifiserer og kvantifiserer de seks vanligste bakteriene i bakteriell vaginose, og de fire vanligste Candida-artene. Testen tas enkelt av kvinnen selv, og returneres til Dynamic Codes lab for analyse. Testsvaret blir hentet helt konfidensielt med en svarkode på nettstedet Dynamic Codes. Hvis det viser seg at du har bakteriell vaginose eller Candida, får du direkte kontakt med en digital helsetjeneste for e-resepter og ytterligere råd.

Kilde: Origo Group/Dynamic Code – Kännedomsundersökning 2019

Next article