Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Rusproblemer hos kvinner går ofte under radaren
Sponset

Vi trenger flere rusfrie treffpunkt, og større åpenhet rundt alkoholproblemer.

Norske drikkevaner er i endring, og alkoholvanene til den eldre delen av befolkningen har økt betydelig de siste tiårene. Aller mest øker kvinnenes inntak.

Drikker mer enn før

En helt ny rapport fra analyseselskapet Oslo Economics, viser at så mange som 13 prosent av alle nordmenn drikker så mye at de står i risikosonen for å utvikle et problem. Samtidig vet vi at kvinner drikker mer enn før.

– I 2014 viste en undersøkelse fra NorLAG at alkoholforbruket øker mest blant de over 50 år og at kvinner drikker mer enn tidligere. Undersøkelsen viste også at rusproblemer blant kvinner ofte går under radaren i helsevesenet,  sier Anne Charlotte Valaker Bruheim, generalsekretær i DNT – Edru Livsstil.

Bruheim mener at dette blant annet kan skyldes mer kontinentale drikkevaner, og troen på at “Et glass rødvin om dagen er bra for hjertet”.

– Det er veldig mange som tror at det er bra, selv om påstanden er mer en myte enn en sannhet, sier Bruheim.

At alkoholforbruket øker blant kvinner, synes hun er bekymringsfullt både fordi kvinner tåler mindre alkohol enn menn, og fordi alkoholproblemer gjerne oppdages senere hos kvinner. En av grunnene til dette kan være tabu knyttet til alkoholproblemer hos kvinner.

Anne Charlotte Valaker Bruheim, generalsekretær i DNT – Edru Livsstil Foto: DNT – Edru Livsstil

Må tørre å snakke om det

– Jeg tror at det ligger noen kulturelle faktorer til grunn, som gjør at det kan ta lengre tid før kvinner prater om alkoholutfordringer, fordi det er et større stigma når det gjelder kvinner enn når det gjelder menn, sier Bruheim.

Dette kan fører til at alkoholrelaterte lidelser ikke oppdages tidlig nok. Derfor er det viktig at helsepersonell får nødvendig opplæring, slik at de vet hvordan de skal snakke med pasienter om rus.

– Verdens helseorganisasjon (WHO), fremhever alkohol som en av risikofaktorene for utvikling av brystkreft i Europa. Dette er kunnskap, som vi mener at kvinner bør vite om. Derfor håper vi at helsepersonell, og spesielt leger, prater med pasientene sine om alkoholvaner, sier Bruheim.

Alkoholfrie møteplasser

For å få ned alkoholforbruket, er DNT – Edru Livsstil opptatt at det skal finnes attraktive rusfrie møteplasser i lokalsamfunnene.

– En viktig del av vårt arbeid handler om bevisstgjøring rundt verdien av alkoholfrie møteplasser og – aktiviteter. Gjennom undervisning og foredragsvirksomhet, rettet mot studenter og andre, ønsker vi også å bidra til åpenhet rundt utfordringer knyttet til alkohol og andre rusmidler, sier Bruheim.

Vi ønsker at folk skal kunne møtes uten at det er alkohol som fungerer som det sosiale limet.

– Vi ønsker at folk skal kunne møtes uten at det er alkohol som fungerer som det sosiale limet. Dette er viktig for alle, både for de som har – eller har hatt utfordringer knyttet til alkohol eller andre rusmidler, men også for alle andre. Derfor jobber våre lokallag aktivt for å tilby gode rusfrie møteplasser og – aktiviteter ulike steder i Norge, sier Bruheim.

Det er også viktig at folk har noe positivt å fylle dagene med, som frivillig arbeid og andre aktiviteter som oppleves som meningsfulle.

– Vi trenger enda flere gode og inkluderende treffpunkt, der mennesker kan møtes innenfor rusfrie rammer. Vi trenger også økt oppmerksomhet rundt helserisikoen knyttet til et høyt alkoholforbruk – samt mer fokus på kvinnehelse.

FAKTA

DNT – Edru Livsstil er en frivillig organisasjon, som driver rusfrie møteplasser og – aktiviteter, og som arbeider for en ansvarlig og solidarisk ruspolitikk

Tekst: Sissel Nilsen

Next article