Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Sammen i kampen mot brystkreft
Kvinnens helse

Sammen i kampen mot brystkreft

kvinne med rosa sløyfen
kvinne med rosa sløyfen
Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og i 2020 fikk 3424 kvinner og 31 menn diagnosen. Foto: Getty Images

I 30 år har Brystkreftforeningen jobbet for å hjelpe brystkreftpasienter.

– Det begynte som en besøkstjeneste der brystkreftopererte besøkte nyopererte på sykehusene, sier styreleder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne. 

Ellen Harris Utne

Ellen Harris Utne

Styreleder, Brystkreftforeningen

I dag har Brystkreftforeningen 15 000 medlemmer og 56 lokalforeninger rundt om i hele Norge.

Likepersonsarbeid står sentralt

– Det vi jobber mest med, er å ha et likepersonsarbeid, sier hun.

En likeperson er en som selv har hatt brystkreft.

– Det er en du kan dele erfaringer med og spørre om ting i forhold til kreftbehandlingen, sier Utne.

Brystkreftforeningen jobber også for å påvirke politisk avgjørelser.

– Vi er i dialog med politikerne og kommer eventuelt med innspill på avgjørelser som skal tas, sier hun.

I tillegg samler de inn penger til forskning gjennom Rosa sløyfe-aksjonen, som er et samarbeid med Kreftforeningen.

–  De vanligste symptomene på brystkreft er kul eller hevelse i brystet, eventuelt en slags misforming på brystet. Men det kan også være at du føler deg sliten eller utilpass, sier Utne.

Ønsker mer målrettet behandling

Selv om ni av ti er i live fem år etter diagnosen er stilt, er seneffektene mange i form av utmattelse og smerter. Det er derfor viktig at det forskes mer på persontilpasset behandling. 

– Medisinene og behandlingsmetodene er skikkelige hestekurer som gjør at du får en del seneffekter som endrer livet ditt. Vanlig behandling er operasjon, strålebehandling, cellegift og hormonbehandling, sier Utne.

Ved å finne DNA-et til svulsten, vil man kunne ha en mer målrettet behandling, og dermed redusere seneffektene.

Viktig å sjekke brystene regelmessig

Uansett er det viktig at svulsten oppdages så tidlig som mulig.

Nylig kjørte de kampanjen “Tre fingre”, der kvinner oppfordres til å undersøke brystene sine med jevne mellomrom.

–  De vanligste symptomene på brystkreft er kul eller hevelse i brystet, eventuelt en slags misforming på brystet. Men det kan også være at du føler deg sliten eller utilpass, sier Utne.

Også mammografi er viktig, og Brystkreftforeningen anbefaler kvinner å følge Mammografiprogrammet.

–  Det er viktig for å oppdage brystkreft så tidlig som mulig, sier hun.

Og du behøver ikke utsette legebesøket. 

–  Man skal ikke gå å bekymre seg. Da er det bedre å få det avkreftet eller bekreftet, avslutter Utne.

FAKTA – Brystkreft i Norge

– Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner, og i 2020 fikk 3424 kvinner og 31 menn diagnosen.

– 601 døde av brystkreft i 2020 og ved utgangen av 2020 var det 52 750 mennesker som levde med eller hadde hatt brystkreft.

– Kvinner mellom 50 og 69 år inviteres til en røntgenundersøkelse av brystene gjennom Mammografiprogrammet. Målet er å oppdage brystkreft tidlig slik at flere overlever og behandlingen blir så skånsom som mulig. Mammografi kan avsløre svulster som er for små til at kvinnen selv kan kjenne dem. 

– Dersom du har symptomer som kan tyde på brystkreft vil du bli henvist til videre undersøkelse ved et Brystdiagnostisk senter. 

– Fysisk aktivitet og sunn kroppsvekt, samt å føde flere barn og amme er faktorer som reduserer risiko for brystkreft.

(Kilde: Brystkreftforeningen og Kreftregisteret)

Tekst: Sissel Nilsen

Next article