Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Slik kjenner du igjen symptomene på jernmangel
Kvinnens helse

Slik kjenner du igjen symptomene på jernmangel

bekymret kvinne i en sofa
bekymret kvinne i en sofa
Kvinner har generelt høyere risiko for å få jernmangel enn menn. Særlig unge kvinner, fordi de mister blod under menstruasjonen. Foto: GettyImages

Omtrent hver tredje fertile kvinne i verden har jernmangel. Dette er imidlertid en enkel tilstand å behandle, og spiser du riktig, er det også en enkel tilstand å unngå.   

Jernmangel betyr at kroppens jernlagre er tomme eller nesten tomme, og dette finner man ut med en enkel blodprøve. Symptomene vil ofte være diffuse før situasjonen blir alvorlig og jernmangelen har gått over til å bli jernmangelanemi eller blodmangel. Ved denne tilstanden klarer ikke kroppen å produsere nok hemoglobin, og du kan føle deg slapp, trøtt, du kan bli blek og du tåler mindre fysisk aktivitet. Etter hvert vil også immunforsvaret bli dårligere, og du kan bli syk.

– Behandlingen er jerntabletter, og det tar som regel ikke mer enn åtte til tolv uker før jernstatus er normalisert, sier professor ved Universitetet i Bergen, Rune J. Ulvik.

Profil bilde Rune Johan Ulvik

Rune Johan Ulvik

Professor ved Universitetet i Bergen

Jernfattig kosthold

– Det kan være flere grunner til at man får jernmangel. Noen ganger skyldes det sykdom, men et jernfattig kosthold er en vanlig årsak. Dette er det enkelt å gjøre noe med, sier Ulvik. 

En viktig årsak er et kosthold uten eller med lite rødt kjøtt. Rødt kjøtt er nemlig en hovedkilde til organisk hemjern, som er det beste jernet for mennesket. 

– Jern finnes også i grønnsaker, som for eksempel brokkoli, men dette jernet kalles ikke-hemjern og har en annen struktur. Det tas ikke opp like godt av kroppen som hemjern. Opptaket av hemjern når du spiser rødt kjøtt, er opp til 25 prosent av inntaket, mens tallet for brokkoli er 5-10 prosent, sier professoren.

Enda mer effektivt er det å spise blodmat, hval- og selkjøtt, som har 8 til 15 ganger større innhold av jern enn storfekjøtt.

Det kan være flere grunner til at man får jernmangel. Noen ganger skyldes det sykdom, men et jernfattig kosthold er en vanlig årsak.

Ta jerntilskudd

Kvinner har generelt høyere risiko for å få jernmangel enn menn. Særlig unge kvinner, fordi de mister blod under menstruasjonen.

– I tillegg er barn og ungdom i vekstfase, særlig i puberteten, samt gravide kvinner mer utsatt. Disse gruppene kan ha nytte av å ta jerntilskudd, sier han. 

Det samme gjelder personer som av ulike grunner velger et kosthold uten rødt kjøtt.

Med god behandling og ikke minst forebygging gjennom kosten og eventuelt med jerntabletter, er det ifølge Ulvik lett å unngå at situasjonen blir alvorlig. Ofte vil det heller ikke være nødvendig med en høy dose jern.

– En lav dose rundt 30 mg gir like gode og raske resultater som en daglig høydose på over 100 mg jern. Dette er positivt fordi høye doser kan gi bivirkninger med magesmerter og avføringsforstyrrelser, som gjør at behandlingen oftere avbrytes, sier han. 

Dersom jerntabletter ikke hjelper, kan pasienten ifølge Helsebiblioteket få jerninjeksjoner i stedet. Ved svært alvorlig anemi, behandles tilstanden på sykehus med blodoverføring.

Hvis det viser seg at du har blodmangel, er det ifølge Norsk Helseinformatikk viktig med undersøkelser for å finne årsaken. Foto: Unsplash

Flere blodprøver

Fordi symptomene ofte ikke kommer før situasjonen er alvorlig, er det viktig å kontakte lege for å få tatt blodprøver med en gang du mistenker at du mangler jern.

Det er ifølge den svenske legen Helena Kopp Kallner viktig at det ikke kun er blodverdier og hemoglobin som testes. Legen bør også sjekke TBIC, som er blodplasmaens totale evne til å binde jern til transferrin. TBIC øker ifølge Store medisinske leksikon ved jernmangel, men også under graviditeten og ved behandling med østrogenholdige p-piller. Ved infeksjoner og kronisk sykdom synker verdien.

Legen bør videre sjekke ferretinverdien. Lavt ferrtin er et godt diagnostisk verktøy for å diagnostisere jernmangel, og høyt ferretin kan være et resultat av betennelse, men utelukker ikke nødvendigvis jernmangel.

Hvis det viser seg at du har blodmangel, er det ifølge Norsk Helseinformatikk viktig med undersøkelser for å finne årsaken. Dersom en underliggende sykdom er årsaken til jernmangelanemi, vil man trenge behandling for denne også.

Vær obs på disse symptomene. 

  • Slapphet
  • Trøtthet
  • Blekhet
  • Svimmelhet
  • Orker lite aktivtet
  • Sykdomsfølelse
  • Urolige ben

Kilde: Professor ved Universitetet i Bergen, Rune J. Ulvik og NHI

Tekst: Kristine Andreassen

Next article